Tom 2 (2014)

Ukraińsko-polskie relacje w kulturze i literaturze

Walentyna Sobol
71-89
ЕГО-ДОКУМЕНТИ ЕПОХИ БАРОКО У ПОРІВНЯЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.07
PDF (Українська)
Олександр Кирильчук
91-101
ПОЛЯК ЯК „ІНШИЙ” В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ 1880–1890 РОКІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.08
PDF (Українська)
Ірина Скрипник
103-111
МІФОЛОГІЧНА КНИГА ЖИТТЯ. ТВОРЧІ ПОШУКИ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА І БРУНО ШУЛЬЦА
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.09
PDF (Українська)
Alicja Matracka-Kościelny
113-122
POLSKOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, UNIWERSALIZM W TWÓRCZOŚCI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.10
PDF
Anna Choma-Suwała
123-134
POETYKA OBRAZU POLAKA-ARTYSTY W PROZIE HISTORYCZNEJ ROMANA IWANYCZUKA
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.11
PDF
Мирослава Крупка
135-145
У ПОШУКАХ ВЛАСНОГО ЧАСОПРОСТОРУ. ХРОНОТОП ПОДОРОЖІ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.12
PDF (Українська)
Теодозія Зарівна
147-156
ПРИВАТНИЙ АПОКАЛІПСИС: ДО І ПІСЛЯ (ЗА РОМАНАМИ ТРАКТАТ ПРО ЛУСКАННЯ КВАСОЛІ ВЄСЛАВА МИСЛИВСЬКОГО ТА ХУТІР АНДРІЯ КОНДРАТЮКА)
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.13
PDF (Українська)
Anna Stryjakowska
157-165
DYKTATURA HISTORII, AMFETAMINA GEOGRAFII: EUROPA ZWANA ŚRODKOWĄ W ESEJACH
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.14
PDF
Лариса Вахніна
167-175
ПОЛОНІСТИКА В УКРАЇНІ ТА УКРАЇНІСТИКА В ПОЛЬЩІ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.15
PDF (Українська)

Literatura ukraińska we własnej przestrzeni dialogicznej

Ольга Бігун
177-185
БІБЛІЙНА ТОПІКА В МАЛЯРСТВІ ТА ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ТИПОЛОГІЯ МІЖМИСТЕЦЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.16
PDF (Українська)
Оксана Філатова
187-193
ЖАНРОВІ ГІБРИДИ, АБО ПРИЙОМИ КІНО В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.17
PDF (Українська)
Людмила Грицик
195-209
УКРАЇНСЬКЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 20-х РОКІВ: МІЖРЕЛІКТАМИ ПОЗИТИВІСТСЬКИХ УЯВЛЕНЬ І ТИПОЛОГІЄЮ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.18
PDF (Українська)
Paweł Krupa
211-219
CHWYLOWY CZYTA WYNNYCZENKĘ. DYSKURS KOLONIALNEJ ZALEŻNOŚCI
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.19
PDF
Андрій Дрозда
221-231
СТРАТЕГІЇ ПИСЬМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЕМІГРАЦІЙНІЙ ПОЕЗІЇ: БОГДАН РУБЧАК VS ЮРІЙ ТАРНАВСЬКИЙ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.20
PDF (Українська)
Людмила Ромас
233-240
ХАРАКТЕРНИЦТВО ЯК УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУЮ. МУШКЕТИКА ПОГОНЯ)
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.21
PDF (Українська)
Валентина Біляцька
241-252
СПОВІДЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ У ВІРШАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.22
PDF (Українська)
Олена Галета
253-262
ЩО ПОРОДЖУЄ СОН УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: АНТОЛОГІЯ СНІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ СНОВИДИ
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.23
PDF (Українська)
Antoni Murawski
263-270
ŁADA ŁUZINA – KIM JEST JEDNA Z NAJPOPULARNIEJSZYCH PISAREK WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY?
https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.24
PDF