ПОЛОНІСТИКА В УКРАЇНІ ТА УКРАЇНІСТИКА В ПОЛЬЩІ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР

Main Article Content

Лариса Вахніна

Abstrakt

W artykule dokonano analizy polsko-ukraińskich relacji końca XX – początku XXI wieku w badaniach Instytutu Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Przeanalizowano rozwój współczesnej polonistyki na Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono recepcji polskiej kultury na Ukrainie oraz ukraińskiej w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Ukraińsko-polskie relacje w kulturze i literaturze

Bibliografia

  1. А. Вайда, Повертаючись до пройденого (перекладач та упорядник, В.А. Авксентьєва), Львів 2000.
  2. А. Вайда, Кіно і решта світу: автобіографія (перекл. з пол. і авт. приміт. В.A. Авксентьєва), Київ 2004.
  3. С. Грица, Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського, Київ 1995.
  4. І. Юдкін, Львівський світ Леопольда Стаффа або про лірику логіки, [в:] „Українсько-польські культурні взаємини”, Київ 2008, вип. 2, с. 49–69.
  5. Фоносемантика неоромантического идиолекта Леопольда Стаффа, [в:] Мир романтизма, т. 12 (36), Тверь 2007, с. 187–198.
  6. Харківські вірші Леопольда Стаффа або катастрофа як перетворення, [в:] „Слово і час” 2009, № 1, с. 50–60.
  7. Ідіоматизація образних висловів у драмах Ципріяна Норвіда, [в:] „Слов’янський світ”, Київ 2008, вип. 6, с. 130–146.
  8. Міфологічні джерела епічної оповіді в драматичних поемах Ц. Норвіда і С. Руданського, [в:] „Слов’янські обрії” 2010, вип. 3, с. 84–95.
  9. Польська етнологія на межі тисячоліть, [в:] „Народна творчість та етнологія” 2007, № 1.
  10. Українсько-польські культурні взаємини, Г. Скрипник (ред.), вип. 2, ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, Київ 2008.