У „ХОЛОДНИХ ПОТОКАХ НЕЗ`ЯСОВАНОСТІ”. НА ПЕРЕТИНІ ХУДОЖНІХ СВІТІВ НОВЕЛ ХУЛІО КОРТАСАРА Й ВАСИЛЯ ҐАБОРА

Main Article Content

Anna Horniatko-Szumiłowicz

Abstrakt

W artykule dokonana została analiza porównawcza małej prozy wybitnego przedstawiciela realizmu magicznego – Argentyńczyka Julio Cortázara oraz „magicznej nowelistyki” ukraińskiego prozaika Wasyla Gabora. Na przykładzie wybranych tekstów Cortázara i Gabora określono cechy wspólne, łączące poetykę utworów obu pisarzy, w tym tzw. „neofantastykę”, warunkującą obecność cech pozostałych, takich jak: próba wniknięcia pod powierzchnię rzeczywistości, najczęściej przy braku jakichkolwiek fantastycznych motywów, oniryczność, nastrój grozy, niepokoju i napięcia, wprowadzenie motywów pogoni/ucieczki, labiryntu/pułapki, jak również charakterystycznego pejzażu dla uwypuklenia głównego konfliktu utworu, zaskakujące puenty, egzystencjalny wymiar, niekiedy też polityczny podtekst tekstu i in. Cechy owe sprawiają, iż zarówno nowelistyka Cortázara, jak i Gabora doskonale wpisuje się w nurt literatury poszukującej głębokiego, ukrytego dna rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Ukraina i świat: paralele literackie

Bibliografia

 1. І. Хланта, І. Лазоришин, Екзотичні сни та реальні події у прозі Василя Габора, [в:] „Кур’єр Кривбасу” 2001, № 10, с. 215-221.
 2. Ю. Покальчук, Магічний світ Хуліо Кортасара, [в:] Х. Кортасар, Таємна зброя. Новели, упоряд., перед. і перекл. з іспанськоїЮ. Покальчука, Київ 1983, с. 7-35.
 3. В. Ґабор, Книга екзотичних снів та реальних подій, Львів 2003.
 4. Н. Слободян, Класична новела Василя Габора, [в:] „Поступ” 1999, ч. 108, с. 8-18.
 5. В. Шнайдер, Василь Ґабор: „Живучи іншими, я і сам зазнав позитивних змін...”, [eлектронний ресурс:] http://www.litgazeta.com.ua/node/271
 6. В. Ґабор, Українська література є ориґінальною й позбавленою будь-яких комплексів марґінальності й меншевартості, [в:] його ж, Від Джойса до Чубая. Есеї, літературні розвідки та інтерв`ю, Львів 2010, с. 120-130.
 7. В. Ґабор, Право на приватність, [в:] його ж, Від Джойса до Чубая. Есеї, літературні розвідки та інтерв`ю, Львів 2010, с. 131-137.
 8. А. Свентах, Василь Ґабор: „Зрадити новелу – це як зрадити дружину”, [eлектронний ресурс:] http://www.wz.lviv.ua/life/120693
 9. J. Cortazar, Ostatnia runda, tłum. Z. Chądzyńska, Kraków 1979.
 10. Ю. Покальчук, Сучасна латиноамериканська проза, Київ 1978.
 11. В. Ґабор, Я потрапив у саму гущу життя..., [в:] його ж, Від Джойса до Чубая. Есеї, літературні розвідки та інтерв`ю, Львів 2010, с. 149-159.
 12. T. Pindel, Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej, Kraków 2004.
 13. M.V. Llosa, Trębacz z Deyá, przeł. K. Adamska, [w:] „Literatura na Świecie” 1995, nr 5/6, s. 184-195.
 14. Н. Мельник, Проникнення в іншу реальність (українська магічна новела наприкінці XX ст.), [в:] „Слово і Час” 1998,
 15. В. Ґабор, Сон і реальність, [в:] Про що думає людина. Візії та невигадані історії, Львів 2012.
 16. В. Кашка, Наздогнати черепаху. З приводу прози Василя Ґабора, [в:] „Дзвін” 2002, № 4, с. 148-156.
 17. J. Cortázar, Proszę nikogo nie winić, [w:] tegoż, Opowiadania 1, przeł. Z. Chądzyńska i M. Jordan, Warszawa 2011, s. 321-361.
 18. Гр. Гусейнов, „Юзю, мене пре від книжок...”, [eлектронний ресурс:] http://litukraina.kiev.ua/uziu-mene-pre-v-d-knizhok
 19. Латиноамериканский роман и советская многонациональная литература, [в:] К диалогу. Латинская Америка: pазмышления о культуре континента, под общей ред. и со вступ. статьей С.А. Микояна, Москва 1986, с. 351-369.