ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА МОДАЛЬНІСТЬ МОЛОДОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Main Article Content

Оксана Пухонська

Abstrakt

W artykule została poddana analizie intertekstualność ukraińskiej poezji najmłodszej generacji, której literacka kariera przypada na początek XXI wieku. Kluczowe aspekty intertekstualności zostały rozpatrzone w najbardziej typowych dla współczesnej poezji środkach, takich jak cytaty, aluzje, reminiscencje oraz na przykładzie analizy motywów domu, wędrówki, poczucia zagubienia itp.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Intertekstualne powiązania

Bibliografia

 1. Е. Томпсон, Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм, перекл. з англ. М. Корчинської, Київ 2008.
 2. Я.О. Поліщук, Література як геокультурий проект, Київ 2008.
 3. І.М. Андрусяк, Латання німбів: літературно-критичні статті 2002–2007 років, Івано-Франківськ 2008.
 4. М. Кіяновська, Знаки поетичних поколінь у найновішій українській поезії, [в:] „Українська літературна газета” 2011, № 18, с. 3–14.
 5. Ч. Вінквіст, В. Тейлор (ред.), Енциклопедія постмодернізму, перекл. з англ. В. Шовкуна, Київ 2003.
 6. Р. Барт, Избранные работы. Семиотика. Поэтика, перев. с франц. Г. Косикова, Москва 1989.
 7. З. Мітосек, Теорії літературних досліджень, перекл. з польск. В. Гуменюка, Сімферополь 2005.
 8. М. Ґловінський, Інтертекстуальність, перекл. з польск. С. Яковенка, [в:] Б. Бакула (упоряд.), В. Моренець (ред.), Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст., Київ 2008, с. 281-294.
 9. Ю.М. Лотман, Анализ поэтического текста, Ленниград 1972.
 10. Р. Барт, S/Z, перев. с франц. Г. Косикова, Москва 2001.
 11. Е.А. Козицкая, Цитатное слово в газетном заголовке и рекламном тексте: пособие по спецкурсу, Тверь 2001.
 12. Е.А. Козицкая, Смыслообразующая функция цитаты в поэтическом тексте: пособие по спецкурсу, Тверь 1999.
 13. О. Максименко, Перша ночі по Цельсію…, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 69-78.
 14. Б.-О. Горобчук, Місто в моєму тілі: поезії, Київ 2007.
 15. J.A. Сuddon, A dictionary of literary terms, London 1979.
 16. М.М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва 1979.
 17. О. Коцарев, Готель „Мармуровий жовтень”, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І.Павлюк, О. Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 5-12.
 18. О. Ляснюк, Привезли у подарунок…, [в:] Дві тони: aнтологія поезії двотисячників, Б.-О. Горобчук, O. Романенко (упоряд.), Київ 2007, с. 157-168.
 19. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т., т. 4, Москва 1967.
 20. С. Осока, Три чорні молитви, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І. Павлюк, О.Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 187-198.
 21. И.В. Силантьев, Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии, Новосибирск 1999.
 22. Ю.Б. Дишкант, Гітарна кров, Рівне 2007.
 23. М. Зеров, Класики, [в:] Золоті рядки української поезії: pозстріляне відродження, О.В. Зав’язкін (упоряд.), Донецьк 2008, с. 55-64.
 24. Ш. Бодлер, Поезії, перекл. з франц., Київ 1989.
 25. К. Бабкіна, О. 2, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 15-21.
 26. Т. Ващук, Мій Стікс, [в:] Ірпінські світанки: поезія і проза учасників всеукраїнської наради молодих літераторів 2007 року, Г.С. Гай, А.І. Гай (упоряд.), Біла Церква 2008, с. 43-52.
 27. А. Багряна, Між богами і нами, Київ 2005.
 28. О. Лятуринська, Ти ще не вмер, ти ще не вмер…, [в:] Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст., В. Яременко, Є. Федоренко (упоряд.), кн. 2, Київ 1993, с. 387-396.
 29. Я.О. Поліщук, Символи і метаморфози. Своєрідність християнської символіки в модерній українській поезії перших десятиліть ХХ століття, [в:] „Дивослово” 1997, № 12, с. 1-12.
 30. Н. Фрай, Великий код: Біблія і література, Львів 2010, с. 15-21.
 31. А. Малігон, Бачиш, як з чорної скрині…, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 19-27.
 32. І. Шувалова, Теологія, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І. Павлюк, О.Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 51-59.
 33. С. Сітало, Твої висновки щось недобре з тобою зробили…, [в:] Літпошта: збірка молодої поезії, і не тільки…, М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський (упоряд.), Київ 2009, с. 207-215.
 34. П. Коробчук, Бог як гіперпосилання, [в:] Дві тони: aнтологія поезії двотисячників, Б.-О. Горобчук, O.Романенко (упоряд.), Київ 2007, с. 97-106.
 35. С. Богдан, Царство земне, [в:] Дві тони: aнтологія поезії двотисячників, Б.-О. Горобчук, O. Романенко (упоряд.), Київ 2007, с. 23-28.
 36. О. Ляснюк, 13-те ребро…, [в:] Дві тони: aнтологія поезії двотисячників, Б.-О. Горобчук, O. Романенко (упоряд.), Київ 2007, с. 163-170.
 37. К. Калиткo, Так притримуй мене за нитку, [в:] Дві тони: aнтологія поезії двотисячників, Б.-О. Горобчук, O. Романенко (упоряд.), Київ 2007, с. 79-87.