СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТА БІЛОРУСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОБЛЕМА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Main Article Content

Катерина Зайцева

Abstrakt

W artykule skupiono się na właściwościach rozwoju ukraińskiej oraz białoruskiej literatury dziecięcej w warunkach postkolonialnych. Autorka, dokonując przeglądu historii studiów nad literaturą dziecięcą, analizuje ewolucję podejść do tego fenomenu na przełomie XX i XXI w.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Зайцева, К. (2014). СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТА БІЛОРУСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОБЛЕМА КОМПАРАТИВІСТИКИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 2, 63-69. https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.06
Dział
Ukraina i świat: paralele literackie

Bibliografia

 1. О. Брайко, Українська компаративістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст., [в:] Національні варіанти літературної компаративістики, (упоряд. Д. Наливайко), Київ 2009, с. 397-412.
 2. Ф. Жост, Порівняльне літературознавство як філософія літератури, (перекл. з франц. О. Романової), [в:] Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи, (ред. Д. Наливайко), Київ 2009, с. 59–91.
 3. Е. Касперський, Про теорію компаративістики, (перекл. з польськ. С. Яковенка), [в:] Література. Теорія. Методологія, (упоряд. Д. Уліцька), Київ 2008, с. 518–540.
 4. К. Зайцева, Сучасні компаративні дослідження дитячої літератури в Україні, [в:] „Літературознавчі студії” (ред. Г. Семенюк), 2013, вип. 39 (ч. 1), с. 373–378.
 5. Е. O’ Sullivan, Comparing Children’s Literature, [online:] http://www.gfl- journal.de/2-2002/osullivan.pdf
 6. М. Славова, Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей, Київ 2002.
 7. Л. Кіліченко, Українська дитяча література, Київ 1988.
 8. С. Іванюк, Випробування дитинством, [в:] „Сучасність” 1992, № 3, с. 170-178.
 9. В. Костюченко, Літературними стежками. Нарис історії української літератури для дітей ХХ століття, Київ 2009.
 10. У. Гнідець, Література для юнацтва: простота і складність (на прикладі роману „Маргаритко, моя квітко” Крістіне Нестлінгер), [в:] „Література. Діти. Час” (ред. Б. Будний), 2012, вип. 2, с. 14-23.
 11. В. Жибуль, Детская поэзия Cеребряного века. Модернизм, Минск 2004.
 12. В. Караткевіч, Я. Клімуць, І. Кульбянков, Беларуская дзіцячая літаратура на сучасным эпате, [в:] Беларуская дзіцячая літаратура, (рэд. А. Макарэвіча), Мінск 2008, с. 399-498.
 13. Е. O’ Sullivan, зазнач. джерело, [online:] http://www.gfl-journal.de/2-2002/osullivan.pdf