ІНВЕРСІЯ СМИСЛІВ У ТЕКСТОВОМУ ДІАЛОЗІ (М. КОЦЮБИНСЬКИЙ – М. ХВИЛЬОВИЙ)

Main Article Content

Ярослав Поліщук

Abstrakt

Autor analizuje figurę inwersji w dialogu literackich tekstów. Posługuje się przykładem dwóch klasycznych nowel nowoczesnej literatury ukraińskiej, za które uchodzą Kwiat jabłoni Mychajła Kociubyńskiego oraz Ja (Romantyka) Mykoły Chwylowego. Ścisły związek obu tekstów nie ulega wąpliwości, jednakże inspirujące są również ukryte chwyty resemantyzacji, efekty inwersywnej transformacji tropów Kociubyńskiego przez Chwylowego. Związki obu nowel pokazują skalę artystycznej indywidualności pisarzy, zwłaszcza na poziomie ich stylu i maniery twórczej, ujawniającej się dzięki konfrontacji z Innym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Intertekstualne powiązania

Bibliografia

 1. M. Bielecki, Kłopoty z Innością, Kraków 2012.
 2. М. Зубрицька (ред.), Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., Львів 2002.
 3. Е. Цурганова (ред.), Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия, Москва 2004.
 4. D. Attridge, Jednostkowość literatury, przekład z ang. P. Mościcki, Kraków 2007.
 5. H. Bloom, A Map of Misreading, New York 1975.
 6. Т. Плеханова, Текст как диалог: монография, [eлектронний ресурс:] http://newsletter.iatp.by/
 7. mn1/mn1-0.htm
 8. Я. Поліщук, І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський: літературний портрет, Київ 2010.
 9. Я. Поліщук, Міфологічний горизонт українського модернізму: монографія, Івано-Франківськ 2002.
 10. М. Хвильовий, Сині етюди: новели, оповідання, етюди, Київ 1989.
 11. В. Агеєва, Апологія модерну: обрис ХХ віку: статті та есеї, Київ 2011.
 12. М. Коцюбинський, Твори: в 7 томах, т. 2, Київ 1974.
 13. Б. Пастернак, Доктор Живаго: роман, Москва 1989.