СПОВІДЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ У ВІРШАХ

Main Article Content

Валентина Біляцька

Abstrakt

W artykule przeanalizowano spowiedź jako element struktury ukraińskich wierszowanych powieści historycznych, takich jak Spowiedź Mazepy Andrija Hudymy, Marusia Czuraj Liny Kostenko czy Noce Motrony Kateryny Motrycz. Autorka analizuje zawarte w nich aluzje, motywy oraz obrazy biblijne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literatura ukraińska we własnej przestrzeni dialogicznej

Bibliografia

 1. Т.В. Бовсунівська, Основи теорії літературних жанрів, Київ 2008.
 2. Ю.І. Ковалів (ред.), Літературознавча енциклопедія, т. 2, Київ 2007.
 3. Н. Тамарченко (ред.), Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, Москва 2008.
 4. Т.А. Бєлоброва, Сповідально-молитовні мотиви в українській класичній літературі (ґенеза, типологія, ідіостилі), Тернопіль 2007.
 5. Р. Дзик, Феномен сповіді в літературних жанрових інтерпретаціях, [в:] „Питання літературознавства”, Чернівці 2009, вип. 77, с. 231–239.
 6. М. Бахтин, Эпос и роман (о методологии исследования романа), [в:] „Вопросы литературы” 1970, № 1, с. 95-104.
 7. М.М. Ільницький, Людина в історії: (сучасний історичний роман), Київ 1989.
 8. В.Т. Бусел (ред.), Великий тлумачний словник сучасної української мови, Київ 2007.
 9. А. Гудима, Сповідь Мазепи: роман у віршах, Київ 2003.
 10. Л. Костенко, Маруся Чурай: iсторичний роман у віршах, Київ 1990.
 11. Н. Тамарченко (ред.), Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, Москва 2008.
 12. К. Мотрич, Мотрині ночі, [в:] „Новочасна література” 2008, число 2(6), с. 3-11.
 13. Н. Копистянська, Жанр, жанрова система у просторі літературознавства, Львів 2005.
 14. Л. Миронюк, Специфіка жанру і стилю історичного роману у віршах „Маруся Чурай” Ліни Костенко, [в:] „Вісник Запорізького національного університету” 2008, № 2, с. 153–156.