ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ НОВЕЛІСТИКИ ВАСИЛЯ ҐАБОРА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ КНИГА ЕКЗОТИЧНИХ СНІВ ТА РЕАЛЬНИХ ПОДІЙ)

Main Article Content

Наталія Дашко

Abstrakt

W artykule omówiono intertekstualność nowel Wasyla Gabora, takich jak Osika w Getsymańskim ogrodzie, Trafić do ogrodu, Wielka woda, Utrata istoty oraz innych zawartych w zbiorze Księga egzotycznych snów i realnych wydarzeń. Intertekstualność rozpatrywana jest zarówno na poziomie wewnątrz-, jak i międzytekstowym. Autorka zbadała związek utworów ukraińskiego pisarza z prototekstami, specyfikę funkcjonowania w nich biblijno-mitologicznych obrazów i motywów, a także ich konceptualność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Intertekstualne powiązania

Bibliografia

  1. О. Слоньовська, Слід невловимого Прометея (Міф України в літературі української діаспори 20-х – 50-х років ХХ століття), Івано-Франківськ 2007.
  2. В. Антофійчук, Євангельські мотиви в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., Чернівці 1996.
  3. В. Ґабор, Книга екзотичних снів та реальних подій, Львів 2009.
  4. М. Бахтин, Вопросы литератры и эстетики: исследования разных лет, Москва 1975.