ЖАНРОВІ ГІБРИДИ, АБО ПРИЙОМИ КІНО В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ

Main Article Content

Оксана Філатова

Abstrakt

Na materiale powieści Łeonida Skrypnyka Inteligent autorka analizuje jeden z wariantów modyfikacji struktury klasycznego gatunku, polegający m.in. na wykorzystaniu w tekście prozatorskim chwytów kinematograficznych. Autorka skupia uwagę na stosowanych w tekście technikach kinematograficznych, w tym na znakach indykatywnych, które wyznaczają semantyczne pole samoutwierdzenia autora.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literatura ukraińska we własnej przestrzeni dialogicznej

Bibliografia

 1. А. Компаньон, Демон теории: литература и здравый смысл, Москва 2001.
 2. О. Полторацький, Практика лівого оповідання, [в:] „Нова генерація” 1928, № 1, с. 41-54.
 3. М. Ланський, Лівий роман (До постановки питання про теорію й практику лівого роману), [в:] „Нова генерація” 1927, № 2, с. 33-44.
 4. В. Панченко, Патетичний фрегат: роман Юрія Яновського „Майстер корабля” як літературна містифікація, Київ 2002.
 5. Л. Скрипник, Про кіно-виробництво та кіно-мистецтво на Україні, [в:] „Нова генерація” 1927, № 1, с. 37-44.
 6. Я. Цимбал, „54 кадри на сторінці”: кіно і проза 20–30-х років ХХ ст., [в:] „Слово і час” 2002, № 8, с. 69-77.
 7. В. Підмогильний, Несподівано, [в:] „Універсальний журнал” 1929, № 1, с. 37-46.
 8. Н. Горницкая, О границах взаимодействия кино и литературы, [в:] Н.С. Горницкая (ред.), Зримое слово. Кино и литература: диалектика взаимодействия, Ленинград 1985, с. 31-45.
 9. Л. Лайн, Інтелігент. Екранізований роман, [в:] „Нова генерація” 1927, № 1, с. 65-73.
 10. Ю.М. Лотман, Об искусстве: структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики, [в:] его же, Cтатьи. Заметки. Выступления (1962–1993), Санкт-Петербург 1998, с. 311-319.
 11. Г. Гельфандбейн, Леонід Скрипник. – „Інтелігент”. Екранізований роман, Изд. „Пролетарий”, 1929 г., с.146, [в:] „Красное слово” 1929, № 3, с. 98-108.
 12. О. Ільницький, Український футуризм (1914–1930), переклад з англійської Раї Тхорук, Львів 2003.
 13. Х. Р. Яусс, К проблеме диалогического понимания, [в:] „Вопросы философии” 1994, № 12, с. 103-112.