АВТОРСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА В ПОЛЬСЬКІЙ, АВСТРІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Main Article Content

Іван Давиденко

Abstrakt

Artykuł został poświęcony fenomenowi Publiusza Ovidiusa Nazona, a także jego transformacji z postaci historycznej w obraz literacki. W ujęciu komparatystycznym przeanalizowane zostały interpretacje biografii artysty w polskiej, austriackiej oraz ukraińskiej literaturze drugiej połowy XX wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Ukraina i świat: paralele literackie

Bibliografia

  1. Ю. Мушкетик, Літній лебідь на зимовому березі, [в:] „Вітчизна” 1989, № 1, с. 16–68.
  2. А. Демченко, Особенности историзма повести Ю. Мушкетика „Літній птах на зимовому березі”, [в:] Проблемы художественного историзма, ч. II, Херсон 1990, с. 92–94.
  3. Л. Скорина, Інтерпретація образів Овідія та Октавіана Августа у повісті Ю. Мушкетика „Літній птах на зимовому березі” та романі В. Чемериса „Скандал в імператорському сімействі”, [в:] О. Стишов (відп. ред.), Мова культура й освіта в сучасному світі, Київ 2008, с. 90–94.
  4. М. Ільницький, Український топос Овідієвих метаморфоз, [в:] „Літературна компаративістика”, Київ 2011, вип. IV, ч. І, с. 130–139.
  5. Я. Бохенський, Овідій Назон – поет, перекл. з польської Р. Доценка, Львів 2011.
  6. К. Рансмайр, Останній світ, перекл. з нім. О.Логвиненка, Київ 1994.
  7. В. Чемерис, Скандал в імператорському сімействі, Київ 1988.
  8. М. Жулинський, Українська література: творці і твори, Київ 2011.
  9. Ю. Мушкетик, Смерть Сократа: повісті, оповідання, Харків 2008.
  10. Т. Иглтон, Теория литературы: введение, пер. с англ. Е. Бучкиной, под ред. М. Маяцкого и Д. Субботина, Москва 2010.