MIĘDZY ANTROPOLOGIĄ A LITERATURĄ. SCENARIUSZ KARNAWAŁOWY W POWIEŚCI WAŁERIJA SZEWCZUKA POMÓR

Main Article Content

Marta Zambrzycka

Abstrakt

Стаття являє собою аналіз карнавального сценарію в романі Валерія Шевчука Мор. Карнавальний сценарій визначається як аналогічний до сценарію обрядів переходу та пов'язаний з категорією sacrum. Автор спирається на теорію Роже Каійоса, який проаналізував структурні подібності між категорією sacrum та екстремальними ситуаціями „перебування на межі” (наприклад, під час війни).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Intertekstualne powiązania

Bibliografia

  1. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, [w]: „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 19-27.
  2. R. Kasimow, Poetyka karnawału i obrzędów przejścia: rozmyślania nad pojęciem „karnawał”, [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, wybór, opracowanie i wstęp W. Dudzik, Warszawa 2011, s. 275-286.
  3. W. Dudzik, Karnawały – święta, zabawy, widowiska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2002, nr 3–4 (258–259), t. 59, s. 98–104.
  4. M. Cozart Riggio, Czas poza czasem? Miejska dialektyka karnawału, [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, wybór, opracowanie i wstęp W. Dudzik, Warszawa 2011, s. 375–405.
  5. В. Шевчук, Мор, Львів 2004.
  6. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975.
  7. M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1998.
  8. A. Kłocińska, Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej, [w:] „Kultura i Wartości” 2012, nr 3, s. 119-128.
  9. R. Caillois, Wojna i sacrum, [w:] Antropologia widowisk, pod red. L. Kolankiewicza, Warszawa 2008, s. 280–286.
  10. V. Turner, Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, wybór, opracowanie i wstęp W. Dudzik, Warszawa 2011, s. 291–315.