РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІЮРІЯ АНДРУХОВИЧА В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Main Article Content

Ірина Забіяка

Abstrakt

Artykuł został poświęcony recepcji twórczości współczesnego ukraińskiego pisarza Jurija Andruchowycza w Czechach. Wprowadzono podział między pojęciem recepcja a wpływ. Określono główne formy recepcji twórczości J. Andruchowycza – tłumaczenia, recenzje krytyków, publikacje naukowe, wywiady. Osobną uwagę poświęcono analizie filmu Ukrajina – jedna báseň jako formie twórczej rеcepcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Забіяка, І. (2014). РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІЮРІЯ АНДРУХОВИЧА В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ КУЛЬТУРІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 2, 51-61. https://doi.org/10.14746/sup.2014.2.05
Dział
Ukraina i świat: paralele literackie

Bibliografia

 1. В. Будний, М. Ільницький, Порівняльне літературознавство, Київ 2008.
 2. A. Nünning (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury, Brno 2006.
 3. Г.Р. Яусс, Естетичний досвід і літературна герменевтика, [в:] М. Зубрицька (ред.), Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., Львів 2002, с. 378–387.
 4. З. Росінська, Самототожність реципієнта. Психоаналітичні точки зору, [в:] Д. Уліцька (ред.) Література. Теорія. Методологія, переклад з польської С. Яковенка, Київ 2006, с. 311-335.
 5. Е. Касперський, Про теорію компаративістики, [в:] Д. Уліцька (ред.) Література. Теорія. Методологія, переклад з польської С. Яковенка, Київ 2006, с. 524-538.
 6. Г.Р. Яусс, Естетичний досвід і літературна герменевтика, [в:] М. Зубрицька (ред.), Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., Львів 2002 с. 371-381.
 7. A. Sevruk, Andruchovyč Jurij, [elektronický zdroj:] http://iliteratura.cz/Clanek/29865/andruchovyc
 8. -jurij
 9. Р. Кіндлерова, Переклад як виклик і як… магія, [eлектронний ресурс:] http://gazeta.dt.ua/CULTURE/rita-kindlerova-pereklad-yak-viklik-i-yak-magiya-_.html
 10. K. Kouba, Mysteriózní karneval ďábelských slov, [elektronický zdroj:] http://www.advojka.cz/archiv/2007/6/mysteriozni-karneval-dabelskych-slov
 11. B. Činátlová, Z katalogu ruin, [elektronický zdroj:] http://www.advojka.cz/archiv/2011/4/z-katalogu
 12. -ruin
 13. A. Sevruk, Románová tvorba Jurije Andruchovyče a její recepce ve světle ukrajinské literární kritiky, [elektronický zdroj:] http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2012110903
 14. Kultuře netřeba ministerstva. Rozhovor s Juriem Andruchovyčem, [elektronický zdroj:] http://svetovka.cz/archiv/2011/01-2011-rozhovor.htm
 15. Kultuře netřeba ministerstva. Rozhovor s Juriem Andruchovyčem, [elektronický zdroj:] http://iliteratura.cz/Clanek/29855/andruchovyc-jurij-in-plav
 16. Інтерв’ю можна побачити за посиланням: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/312281381940094/
 17. Ю. Андрухович, Лексикон інтимних міст, Кам’янець-Подільський 2012.
 18. Ю. Тарнавський, Україна, [eлектронний ресурс:] http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=8419