БІБЛІЙНА ТОПІКА В МАЛЯРСТВІ ТА ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ТИПОЛОГІЯ МІЖМИСТЕЦЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Main Article Content

Ольга Бігун

Abstrakt

W artkule poruszona została kwestia relacji pomiędzy poetyckimi a malarskimi realizacjami obrazów, motywów oraz tematów sakralnych w twórczości Tarasa Szewczenki. Autorka przeanalizowała proporcje biblijnych reminiscencji w obu dziedzinach sztuki, a także zaproponowała typologię biblijnej topiki w malarstwie oraz utworach poetyckich ukraińskiego wieszcza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literatura ukraińska we własnej przestrzeni dialogicznej

Bibliografia

 1. Д. Степовик, Унікальний внесок Тараса Шевченка в образотворче мистецтво (до 150-річчя упокоєння поета і мистця), [eлектронний ресурс:] http://www.kda.org.ua/statti/1145-unikalny-vnesok-tarasa-shevchenka-v-obrazotvorche-mustetstvo.htm
 2. Л. Генералюк, Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: словесно-іконічний паралелізм, [в:] „Мистецтвознавство України”, Київ 2008, вип. 9, с. 261-279.
 3. П. Михед, „Молюся, Господи, внуши їм уст моїх глаголи...” (Уваги до вивчення теми: „Шевченко-пророк”), [в:] „Сучасність” 2004, № 3, с. 103-115.
 4. Є. Нахлік, Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики, Львів 2003.
 5. Листи до Тараса Шевченка, В.С. Бородін (упоряд.), Київ 1993.
 6. Т. Шевченко, Повне зібрання творів: у 12-ти тт., т. 2, Київ 2001.
 7. С. Росовецький, Шевченківська енциклопедія: в 6-ти тт., т. 1: А–В, Київ 2012.
 8. Т. Бовсунівська, Мнемонічний пратекст Тараса Шевченка, [в:] „Шевченкознавчі студії”, Київ 2008, вип. 11, с. 3-15.
 9. А. Козачковський, Із спогадів про Т.Г. Шевченка, [в:] Спогади про Тараса Шевченка, В.С. Бородін (упоряд.), Київ 1982, с. 67-79.
 10. В. Яцюк, Шевченкова сепія „Старець на кладовищі” (історія створення та семантика символів), [в:] „Світи Тараса Шевченка”, редактор М.Л. Залевська-Онишкевич, Нью-Йорк–Львів 2001, т. ІІ, с. 301–309.
 11. Г. Штонь, „Кобзар” і Святе Письмо, [в:] „Слово і Час” 2000, № 1, с. 11-23.