ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ДРАМИ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА ЦІНА КРОВІ

Main Article Content

Оксана Кузьма

Abstrakt

W artykule poddano analizie intertekstualność dramatu Cena krwi S. Czerkasenki, ukraińskiego pisarza-modernisty. Śledzi się pionierstwo artysty w interpretacji ewangelicznej fabuły o Judaszu. W dramacie okazuje się kulturalne wpływy, asocjacje, ślady „cudzych tekstów”, a także właściwości odautorskiego rozumienia zdrady.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Intertekstualne powiązania

Bibliografia

 1. В. Антофійчук, А. Нямцу, Євангельські мотиви в українській літературі кінця ХІХ–ХХ ст., Чернівці 1996.
 2. О. Бабишкін, На полі крові, [в:] Л. Українка, Публікації. Статті. Дослідження, Київ 1960, с. 147-157.
 3. М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва 1979.
 4. Н. Бердяев, Самопознание, Ленинград 1991.
 5. І. Бетко, Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ ст., Zielona Góra–Kijów 1999.
 6. Л. Біловус, Інтертекстуальність у мистецьких світах, [в:] Р. Гром’як (ред.), Неймовірно важливі світи: референтність, фікційність, текстуалізація, Тернопіль 2005, с. 209-217.
 7. А. Нямцу, Предательство Иуды (философско-психологические трактовки и литературные версии евангельской колизии), [в:] „Біблія і культура” 2000, вип. 2, с. 79-88.
 8. О. Мишанич, В безмежжі зим і чужини… (Повернення Спиридона Черкасенка), [в:] С. Черкасенко, Твори: в 2 т., т. 1, Київ 1991, с. 15-32.
 9. С. Хороб, Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ – початку ХХ століття, [в:] О.Д. Гнідан (ред.), Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: у 2 кн., кн. 2, Київ 2006, с. 467-482.
 10. І. Котяш, Епістолярій Спиридона Черкасенка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів, [eлектронний ресурс:] http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1978/1/Kotjacsh.pdf
 11. І. Котяш, Епістолярій Спиридона Черкасенка…, зазнач. праця, [eлектронний ресурс:] http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1978/1/Kotjacsh.pdf