DYKTATURA HISTORII, AMFETAMINA GEOGRAFII: EUROPA ZWANA ŚRODKOWĄ W ESEJACH

Main Article Content

Anna Stryjakowska

Abstrakt

Стаття присвячена концепції Центральної Європи в есе Юрія Андруховича і Анджея Стасюка, уміщених в книзі Моя Європа. Обидва автори намагаються деконструювати глибоко закорінені у колективній свідомості категорії простору, репродукуючи в той же час регресивні ментальні схеми, генеровані всередині європейського дискурсу.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Ukraińsko-polskie relacje w kulturze i literaturze

Bibliografia

  1. M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, [w:] „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5, s. 23–38.
  2. P. Czapliński, Ruchomy środek, [w:] „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 49 (3100), [online:] http://tygodnik.onet.pl/33,0,17944,ruchomy_srodek,artykul.html
  3. Ф.Б. Шенк, Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе, [в:] „Политическая наука” 2001, № 4, c. 4–17.
  4. J. Andruchowycz, Środkowowschodnie rewizje, przeł. L. Stefanowska, [w:] J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2007, s. 35-49.
  5. M. Bakić-Hayden, Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, [in:] „Slavic Review” 1995, vol. 54, no. 4, pp. 917–931.
  6. T. Gundorova, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński, [w:] „Porównania” 2007, Nr 4, (red. B. Bakuła), [online:] https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1088/1/2.1.%20Gundorova.pdf
  7. T. Ewertowski, Demitologizacja czy remitologizacja Europy Środkowej? Stasiuk i Andruchowycz na prowincji, [w:] „Podteksty” 2009, nr 4 (18), [online:] http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=19&dzial=4&id=408
  8. M. Piechota, O wyższości Słowiańszczyzny nad Germanią. Andrzeja Stasiuka postkolonialna wizja Europy („Jadąc do Babadag”, „Fado”, „Dojczland”), [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 319–331.
  9. M. Todorova, Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.
  10. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.