ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ „ПАТРІОТ” У ПУБЛІЦИСТИЦІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Main Article Content

Олег Антіпов

Abstrakt

Publicystyka kulturalna odgrywa ważną rolę w życiu społecznym. Przedmiotem analizy jest publicystyka M. Kociubynskiego. W artykule określono specyfikę stylu szkicu i realizację w nim fenomenu patriotyzmu. Leksykalno-semantyczne pole pojęcia „patriota” w tekstach pisarza reprezentują trzy mikropola, spośród których wyodrębniono wzbogacające je leksemy i semy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Антіпов, О. (2015). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ „ПАТРІОТ” У ПУБЛІЦИСТИЦІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 5-10. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.01
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. К. О. Апель, Спрямування англо-американського “комунітаризму” в світлі дискурсивної етики, [в:] К. О. Апель, А. М. Єрмоленко, Комунікативна практична філософія, Київ 1999, с. 372–394.
 2. С. Єфремов, Михайло Коцюбинський, Київ 1922.
 3. І. Лакиза, М. Коцюбинський, популярний критично-біографічний нарис, Харків 1928.
 4. К. О. Копержинський , Михайло Коцюбинський: біографія за 10 років (1917–1927), Одеса 1928.
 5. Літературознавчий словник-довідник, за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Терамка, Київ 2007.
 6. Л. І. Мацько , Стилістика української мови, Київ 2003.
 7. А. Погрібний , Поклик Дужого чину: статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика, Київ 2009.
 8. О. О. Селіванова , Лінгвістична енциклопедія, Київ 2011.
 9. О. С. Бондаренко , Концепти „чоловік” і „жінка” в українській та англійській мовних картинах світу, Донецьк 2005.
 10. Л. В. Строченко , Лексико-семантичне поле „Коштовне каміння” в англійській мові та мовленні, Одеса 2008.
 11. Н. Батрин , Мотивація семантичного поля, [в:] „Наукові записки Національного ун-ту «Києво-Могилянська Академія»” 2008, № 2, с. 75-84.
 12. Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., Київ 2004.
 13. І. Франко , Зібрання творів у 50 т., Київ 1984.
 14. М. Коцюбинський , Твори у 3 т., Київ 1979, т. 1.
 15. М. Коцюбинський , Твори у 7 т., Київ 1975, т. 4.
 16. С. О. Єфремов , Літературно-критичні статті, Київ 1993.
 17. Л. М. Старицкая-Черняховская , М. М. Коцюбинскій (Опыт критическаго очерка), Кіевъ 1906.