СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ З ПРЕФІКСОЇДОМ АВТО- ТА ЇХНІ КОГНІТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Main Article Content

Ірина Беркещук

Abstrakt

W artykule przeanalizowano leksemy rzeczownikowe z prefiksoidem „auto-”. Ustalono znaczenie prefi ksoida „auto-”, określono grupy tematyczne, na które dzielą się analizowane derywaty. Stwierdzono, iż spośród kognitywnych cech wskazanych innowacji słowotwórczych najsilniej reprezentowane są te, które umożliwiają orientację w otaczającym świecie i adaptację do niego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Беркещук, І. (2015). СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ З ПРЕФІКСОЇДОМ АВТО- ТА ЇХНІ КОГНІТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 19-24. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.03
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. І. Ковалик, Вибрані праці, Івано-Франківськ-Львів 2007.
 2. Т. А. Вендина, Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования, Москва 1998.
 3. Т. Н. Сидорова, Когнитивный аспект традиционных проблем словообразования и морфемики, Архангельск 2012.
 4. Е. C. Кубрякова, Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигматического анализа, [в:] Язык и наука конца 20 века, Москва 1995, с. 209-217.
 5. Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі, Київ 2008.
 6. Н. Д. Арутюнова, Аксиология в механизмах жизни и языка, [в:] Проблемы структурной лингвистики, Москва 1984, с. 11-19.
 7. Великий тлумачний словник української мови, за ред. В. Бусела, Київ-Ірпінь 2009.
 8. І. М. Кочан, Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології, Навч. посібник, Київ 2013.
 9. Л. Ставицька, Короткий словник жаргонної лексики української мови, Київ 2003.
 10. В. Д. Бялик, Генезис лексичних інновацій як результат еволюції мовної норми, [в:] „Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки” 2007, № 4, с. 167-175.
 11. А. Нелюба, Словотворчість незалежної України. 1991– 2011. Словник, Харків 2012.