ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ ТА ЇХНЯ РЕЦЕПЦІЯ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Main Article Content

Ольга Бігун

Abstrakt

W artykule przeanalizowano historię i wpływ przekładów Biblii na rozwój ukraińskiego języka literackiego, szczególnie na kształtowanie idiostylu T. Szewczenki. Ponadto zwrócono uwagę na estetyczną percepcję inkunabułów w twórczości poety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Бігун, О. (2015). ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ ТА ЇХНЯ РЕЦЕПЦІЯ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 25-31. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.04
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. О. Мишанич , Крізь віки, Київ 1996.
 2. М. Жукалюк, Д. Степовик, Коротка історія перекладів Біблії українською мовою, Київ 2005.
 3. Г. Тимошик, Жіночі гебрайські імена у новочасних перекладах Святого Письма українською мовою, [в:] „Лінгвістичні студії” Донецьк 2009, вип. 19, с. 257-265.
 4. Архієпископ Августин, Церковнослов’янська мова – мова богослужінь, [в:] Християнство й українська мова, Матер. наук. конф., Київ 5–6 жовтня 2000 р., Львів 2000, с. 13-18.
 5. Л. Шевченко , Українські переклади Святого Письма на європейському тлі, [в:] “Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика” Київ 2003, вип. 7, с. 77-85.
 6. В. Кононенко, Українські переклади Біблії в розвитку української мови, [в:] Кардинал Йосип Сліпий і сучасність, Івано-Франківськ 2002, с. 141-155.
 7. І. Дзюба, Тарас Шевченко. Життя і творчість, Київ 2008.
 8. Я. Гарасим, Псалми Тарасові: етноканонізація біблійного жанру, [в:] „Вісник Луганського національного університету: Філологічні науки” 2012, № 12, ч. 2, с. 19-29.
 9. В. Анісов, Є. Середа, Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка, Київ 1976.
 10. С. Росовецький, Біблія і Шевченко, [в:] Шевченківська енциклопедія в 2 т., Київ 2012, т. 1, с. 411-419.
 11. Т. Шевченко , Повне зібрання творів в 12 т., Київ 2003, т. 3.
 12. Я. Ісаєвич , Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 2002.
 13. Я. Запаско, Я. Ісаєвич, Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні, Львів 1984.
 14. G. Grabowicz, The Poetas Mythmaker. A Study of Symbolic Meaning in Taras Ševčenko, Cambridge 1982.
 15. В. Німчук, Українські переклади Святого Письма, [в:] Das Ukrainische als Kirchen sprache. Українська мова в Церквах, Wien 2005, c. 15-22.
 16. В. Науменко, Ф. С. Морачевській и его литературная дhятельность, Кіевъ 1903.
 17. Енциклопедія історії України в 12 т., редкол. В. А. Смолій (голова) та ін., Київ 2010, т. 7.
 18. В. Микитась, До питання про традиції давньої української літератури в творчості Шевченка, [в:] Збірник праць восьмої наук. шевченків. конф., Київ 1960, с. 33-42.
 19. М. Москаленко , Нариси історії українського перекладу, [в:] „Всесвіт”, 2006, № 3–4, с. 43-50.