УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Main Article Content

Світлана Дорошенко

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest badaniu głównych etapów kształtowania ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, wpływowi na nie czynników językowych i pozajęzykowych. W pracy przeanalizowano przyczyny i cechy synonimii i wariantywności w ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, określono sposoby i metody tworzenia terminów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Дорошенко, С. (2015). УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 37-43. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.06
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. В. В. Німчук, Давньоруська спадщина в лексиці української мови, Київ 1992.
 2. А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ т а ін., Сучасна українська літературна мова, Київ 1997.
 3. Л. О. Симоненко , Українська термінологія кінця ХХ ст., [в:] Українська термінологія і сучасність, Матер. ІІ Всеукр. наук. конф., Київ 1997, с. 9-16.
 4. В. С. Білецький, К. Ф. Сапіцький , Б. С. Пановта ін., Тлумачний гірничий словник, Донецьк 1998.
 5. Т. І. Панько, І. М. Кочан , Вироблення українських термінологічних стандартів, [в:] „Вісник АН України” 1991, № 12, с. 17-26.
 6. А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько, Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти, Київ 2000.
 7. Л. О. Симоненко, С. О. Соколова, І. В. Кононенко та ін., Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах, Київ 1993.
 8. О. Радченко, Про терміни-варіанти, [в:] „Вісник: Проблеми української термінології” 1998, № 336, с. 69–76.
 9. М. Д. Карп’юк, До питання про класифікацію варіантів слова, [в:] „Мовознавство”, 1979, № 3, с. 57-64.
 10. О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966.
 11. І. І. Ковалик, Вчення про словотвір, Львів 1961.
 12. Э. Д. Головина, К типологии языковой вариантности, [в:] „Вопросы языкознания”, 1983, № 2, с. 57-64.
 13. Г. О. Винокур , О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии, [в:] „Труды МИИФЛИ” Москва 1939, т. 5, с. 43-54.
 14. Етимологічний словник української мови в 7 т., редкол.: О. С. Мельничук т а ін., Київ 2003, т. 4.
 15. В. П. Даниленко, Русская терминология: Опыт лингвистического описания, Москва 1977.