КОНЦЕПТОСФЕРИ ФАУНИ І ФЛОРИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО

Main Article Content

Олена Гоменюк

Abstrakt

W artykule poddano analizie faunę i fl orę jako odrębne konceptosfery w prozatorskich utworach dla dzieci Mykoły Winhranowskiego. Wyodrębniono w ich strukturze mikrokonceptosfery oraz koncepty główne będące reprezentantami autorskiego obrazu świata. Dokonano analizy autorskich konceptów — „wiąz” („berest”) oraz „wrona” („worona”).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Гоменюк, О. (2015). КОНЦЕПТОСФЕРИ ФАУНИ І ФЛОРИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 79-85. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.11
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. В. І. Кононенко, Концепти українського дискурсу, Київ-Івано-Франківськ 2004.
 2. М. М. Положин, Концепт як базова когнітивна сутність, [в:] Мовні і концептуальні картини світу, Київ 2001, с. 181-188.
 3. Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський , О. О. Тараненко та ін., Київ 2007.
 4. Д. С. Лихачев, Концептосфера русского языка, [в:] Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология, Москва 1997, с. 283-290.
 5. П. Щириця , Материк Вінграновський: незнаний і незникомий, [в:] „Літературна Україна” 2011, 10 лист, с. 9-18.
 6. Є. Гуцало, І так ми всі родимо, і так ми всі цвітемо, [в:] „Літературна Україна” 1980, 12 верес, с. 7-9.
 7. Т. Ю. Салига, Микола Вінграновський: літературно-критичний нарис, Київ 1989.
 8. Н. Сологуб, Кінь на вечірній зорі (мова художньої прози М. Вінграновського), [в:] „Культура слова” 2011, вип. 75, с. 13-20.
 9. Т. А. Космеда, Н. В. Плотнікова, Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі, Львів 2010, с. 31–37.
 10. М. С. Вінграновський, Вибр. твори: Повісті й оповідання, Тернопіль 2004, т. 3.
 11. М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка в 4 т., Москва 1986, т. 1.
 12. Словник української мови в 11 т., ред. І. Білодіда , Київ 1970, т. 1.
 13. В. М. Войтович, Українська міфологія, Київ 2002.