UKRAIŃSKA LOKALIZACJA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: ZARYS PROBLEMU

Main Article Content

Przemysław Jóźwikiewicz

Abstrakt

У статті обговорено проблеми, пов’язані з перекладом програмного забезпечення, здійсненого українською мовою. Особливу увагу приділено законам, що впливають на стан ІТ-ринку України та роботу українських перекладачів-комп’ютерників щодо налагодження ПЗ для україномовних користувачів.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwikiewicz, P. (2015). UKRAIŃSKA LOKALIZACJA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: ZARYS PROBLEMU. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 97-103. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.13
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Енциклопедія кібернетики в 2 т., за ред. В. М. Глушкова, Київ 1973.
 2. Л. М. Філюк, Основні етапи формування української терміносистеми інформатики, [в:] „Культура народов Причерноморья” Симферополь 2006, № 82, т. 2, c. 201–208.
 3. Л. М. Філюк, Шляхи подолання варіантності в українській терміносистемі інформатики, [в:] „Записки з українського мовознавства” Одеса 2009, вип. 18, с. 238–249.
 4. А. Ліпінська, Проблеми комп’ютерної термінології української мови, [в:] Газета „Університет «Україна»” 2003, № 4–5.
 5. Конституція України, Київ 1997.
 6. Рішення Конституційного Суду України, [в:] Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
 7. v010p710-99/ed20120412/paran54#n54
 8. Закон України Про національну програму інформатизації, [в:] Електронний ресурс: http://zakon2.rada.
 9. gov.ua/laws/show?nreg=74%2F98%E2%F0&find=1&text=%EC%EE%E2%EE%FE&x=5&y=9
 10. „Але у порівнянні з ХР прогрес все’дно значний! До того ж, працює з коробки, не треба було ставити щось, а потім пакет”, [в:] Електронний ресурс: http://forum.domivka.net/archive/index.php/t-7315-p-5.html
 11. Електронний ресурс: http://defi s.lviv.ua/227-antyvirusy.html, http://www.terra.rv.ua/portal/?guest http://www.ktc-ua.com/catalog/os http://www.diawest.com/catalog/category/63/