ЕСТЕТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ КОЛОРЕМ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Main Article Content

Алла Кощова

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zaganieniu kolorystyki w dziełach literackich Mychajła Kociubynskiego. Dokonano analizy cech strukturalno-semantycznych oraz pola stylistycznego nazw kolorów w małej prozie pisarza. Ustalono aktywność użycia i wielofunkcjonalność kolorów w autorskim obrazie świata Mychajła Kociubynskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Кощова, А. (2015). ЕСТЕТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ КОЛОРЕМ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 113-118. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.15
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. І. М. Бабій, Колірна номінація і художній текст, [в:] Збірник наук. праць, Київ 2005, с. 11-18.
  2. Н. М. Сологуб, Мовний портрет Яра Славутича, Київ 1999, с. 13–19.
  3. М. О. Костенко, Художня майстерність М. М. Коцюбинського, Київ 1961.
  4. М. Х. Коцюбинська, Мої обрії в 2 т., Київ 2004, т. 1.
  5. А. П. Критенко, Семантична структура назв кольорів в українській мові, [в:] Славістичний збірник, Київ 1983, с. 95-102.
  6. Сучасна українська літературна мова. Морфологія, Київ 1969.
  7. М. М. Коцюбинський, Твори в 2 т., Київ 1963.
  8. І. М. Бабій, Іменники з колірною семантикою у сучасній українській мові, [в:] ,,Наукові записки”, Сер. Мовознавство, Тернопіль 2000, вип. 2, с. 127-134.