РИСИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ В РУКОПИСНІЙ СПАДЩИНІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Main Article Content

Борис Коваленко

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano osobliwości językowe rękopisów utworów literackich М. Kociubynskiego tworzonych na przestrzeni lat. Ustalono, że we wczesnych tekstach pisarza pojawia się znacznie więcej form gwarowych, aniżeli w jego późniejszych opowiadaniach. Wraz z rozwojem i doskonaleniem własnego stylu pisarz starał się zamieniać formy dialektalne na literackie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Коваленко, Б. (2015). РИСИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ В РУКОПИСНІЙ СПАДЩИНІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 119-125. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.16
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. І. К. Білодід, Мова творів М. Коцюбинського, [в:] Курс історії української літературної мови: Дожовтневий період, Київ 1958, т. 1, с. 515-522.
  2. В. М. Статєєва, Коцюбинський Михайло Михайлович, [в:] Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., Київ 2004, с. 275–280.
  3. Я. Поліщук, І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет, Київ 2010.
  4. П. Д. Тимошенко, Морфологічні риси мови творів Шевченка (Іменник), [в:] Збірник праць ХV наук. шевченків. конф., Київ 1968, с. 133-138.
  5. П. Ю. Гриценко, Ідіолект і текст, [в:] Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка, Збірник наук. праць, присв. 70-річчю від дня народж. проф. С. Я. Єрмоленко, Київ 2007, с. 17-24.
  6. К. П. Дорошенко, Мова і стиль повісті “Фата моргана” М. Коцюбинського, Київ, 1951.
  7. С. П. Бевзенко, Українська діалектологія, Київ 1980.