УКРАЇНСЬКИЙ ІМЕННИК ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ

Main Article Content

Оксана Микитюк

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy zjawiska tożsamości narodowej i stabilności gramatycznej języka. Zaprezentowane zostały te cechy rzeczownika, które są kluczowe dla każdego etapu historycznego. Przeanalizowano osobliwości rodzaju, liczby i fleksji, wyróżniono elementy językowe, które zmieniały się odpowiednio do różnych systemów pisowni. Udowodniono, że typowe formy gramatyczne rzeczownika pozostają stałymi pomimo różnych czynników zewnętrznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Микитюк, О. (2015). УКРАЇНСЬКИЙ ІМЕННИК ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 153-161. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.20
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. О. Б. Ткаченко, Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу), Київ 2006.
 2. І. Р. Вихованець, У світі граматики, Київ 1987.
 3. І. Вихованець, К . Городенська, Теоретична морфологія української мови, Київ 2004.
 4. І. Фаріон, Мова — Краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ –середині ХІХ ст., Львів 2007.
 5. В. О. Горпинич, Морфологія української мови, Київ 2004.
 6. О. Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Київ 2004.
 7. Сучасна українська літературна мова. Морфологія, за заг. ред. І. К. Білодіда, Київ 1969.
 8. І. П. Ющук, Українська мова, Київ 2003.
 9. О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін., Сучасна українська мова, Підручник, Київ 1997.
 10. О. Рибалко, Даймо двоїні шанс, [в:] „Урок Української”, 2002, № 3, с. 16–19.
 11. В. Юносова, Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни, [в:] „Дивослово”, 2002, № 4, с. 9–12.
 12. О. Кацімон, Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови (З окремими увагами на погляди Василя Сімовича), [в:] „Дивослово”, 2009, № 3, с. 27-34.
 13. І. Фаріон, Правопис — корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір, Львів 2005, с. 84–86.
 14. І. Огієнко (Митрополит Іларіон), Наша літературна мова, [в:] „Дивослово”, 2007, № 10, с. 49-56.
 15. Г. Півторак, Походження українців, росіян та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі „спільної колиски”, Київ 2001.
 16. Л. Масенко, Мовна політика в УРСР: Історія лінгвоциду, [в:] „Урок Української”, 2005, № 9–10, с. 11-16.
 17. Українська мова у ХХ сторіччі: Історія лінгвоциту, за ред. Л. Масенко , Київ 2005, с. 356–399.
 18. В. Лісовий, О. Проценко, Націоналізм, нація та національна держава, [в:] Націоналізм: Антологія, упоряд. О. Проценко, В. Лісовий, Київ 2000, с. 29-36.