НОВІТНІ ЛЕКСИЧНІ ПРОЦЕСИ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ „УКРАЇНСЬКА ПРАВДА” НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Main Article Content

Марина Навальна

Abstrakt

W artykule przeanalizowano najnowsze procesy słowotwórcze obecne w języku internetowego wydania gazety „Ukraińska Prawda” na początku XXI w. Szczególną uwagę zwrócono na uniwerbizmy oraz formacje, utworzone od abrewiatur. Wyznaczono najczęściej występujące grupy tematyczne, a także scharakteryzowano ich rolę stylistyczną, określono czynniki pozajęzykowe mające wpływ na powstanie formacji słowotwórczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Навальна, М. (2015). НОВІТНІ ЛЕКСИЧНІ ПРОЦЕСИ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ „УКРАЇНСЬКА ПРАВДА” НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 163-171. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.21
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. С. Г. Чемеркін, Трансформації розмовного стилю в Інтернет-комунікації, [в:] „Мовознавство”, 2007, № 4–5, с. 33-40.
 2. Л. Стрельбицька, Інтернет як полігон розвитку природної мови, [в:] „Вісник Національного університету «Львівська політехніка»” 2005, № 538, с. 33–38.
 3. В. Ґрещук, Український відприкметниковий словотвір, Івано-Франківськ 1995, с. 23–28.
 4. А. Нелюба, Явища економії в словотвірній номінації української мови, Харків 2007.
 5. Л. Ставицька, Український жаргон, Київ 2005.
 6. М. І. Навальна, Універбати в мові сучасної української періодики, [в:] „Актуальні проблеми слов’янської філології” Бердянськ 2009, вип. ХХІ, с. 535–541.
 7. О. А. Стишов, Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації), Київ 2003.
 8. К. Городенська, І все-таки вони не есбеушники, [в:] „Українська мова”, 2009, № 1, с. 29-35.
 9. Т. А. Коць, Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі, Київ 2010.
 10. К. Городенська, Чи потрібні ці незвичні написання слів?, [в:] „Українська мова”, 2010, № 3, с. 111-118.
 11. Є. Карпіловська, Тенденції розвитку сучасного українського лексикону : чинники стабілізації інновацій, [в:] „Українська мова”, 2008, № 1, с. 24–35.