НУМЕРАТИВИ ЯК ПСИХОЛІНГВАЛЬНА ОЗНАКА ПОЕТИКИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

Main Article Content

Інна Павлова

Abstrakt

W artykule przedstawiono poetów lat 60-ch XX wieku I. Dracza i L. Kostenko jako osobowości językowe, należące do różnych typów psychologicznych — ekstrawertyków i introwertyków. Wniosek prognostyczny co do psychotypu wysnuto na podstawie analizy swoistego funkcjonowania liczebników w tekstach poetyckich I. Dracza i L. Kostenko w ich szerokiej reprezentacji jako klasy leksykalno-gramatycznej. Scharakteryzowano współdziałanie gramatyki i poetyki liczebnika na różnych płaszczyznach oraz kształtowanie się jego znaczenia pragmatycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Павлова, І. (2015). НУМЕРАТИВИ ЯК ПСИХОЛІНГВАЛЬНА ОЗНАКА ПОЕТИКИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 201-208. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.26
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. В. В. Акуленко, С. А. Швачко, Е. И. Бекреева, Категория количества в современных европейских языках, Київ 1990.
 2. Л. Лисиченко, Мова: психологічний тип поета, [в:] Мовознавство: Тези та повідомлення III міжнародного конгресу україністів, Харків 1996, с. 231-238.
 3. І. Ф. Драч, Сонце і слово: Поезії, Київ 1978.
 4. І. Ф. Драч, Корінь і крона. Поезії, Київ 1974.
 5. І. Ф. Драч, Вогонь з попелу: Поезії: (З шістдесятих — у дев’яності), Київ 1995.
 6. І. Ф. Драч, Вогонь з попелу: Поезії (З шістдесятих–у дев’яності), Київ 1995.
 7. В. В. Акуленко, С. А. Швачко, Е. И. Бекреева,Категория количества в современных европейских языках, Київ 1990.
 8. Л. Костенко, Поезії, [в:] Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус: збірка, Київ 1998, с. 47-59.
 9. Л. В. Костенко, Берестечко. Київ 1999.
 10. Л. Костенко, Над берегами вічної ріки: Поезії, Київ 1977.
 11. Л. Костенко, Неповторність: Вірші. Поеми, Київ 1980.
 12. Л. Костенко, Мандрівки серця. Поезії, Київ 1961.
 13. Л. Костенко, Сад нетанучих скульптур: Вірші. Поема-балада. Драм. Поеми, Київ 1987.