ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

Main Article Content

Наталія Піддубна

Abstrakt

Artykuł analizuje konkretne werbalizacje konceptu „duchowny” w ukraińskich paremiach odnotowanych w zbiorach pochodzących z różnych okresów. Wnioski płynące z powyższej analizy potwierdzają ironiczny obraz kleru różnych wyznań, a także ogólną tendencję do negatywnych konotacji konceptu „duchowny”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Піддубна, Н. (2015). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 217-224. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.28
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Н. Ф. Алефиренко, Язык, познание и культура: Когнитивно-семиологическая синергетика слова, Волгоград 2006.
 2. Л. Савченко, Інтерпретація сакральних мікроконцептів різдвяно-новорічного комплексу обрядодій і їх відображення у фразеологізмах і пареміях, [в:] „Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”: Слов’янська філологія Чернівці 2010, вип. 506–508, с. 130–136.
 3. Т. Свердан, Християнська мораль і народна філософія у прислів’ях, зібраних Іваном Югасевичем, [в:] “Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”: Слов’янська філологія Чернівці 2010, вип. 509–511, с. 121–126.
 4. Н. А. Ковальська, Зміни релігійного світобачення в українських пареміях (лексема Бог та її семантичні синоніми), [в:] „Лінгвістичні дослідження”, за ред. Л. А. Лисиченко, Харків 2007, с. 9–13.
 5. С. В. Бібла, Склад, джерела і шляхи формування української церковної термінології (назви церковних чинів та посад), Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 1997.
 6. А. А. Ковтун, Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній лексиці (на матеріалі художньої прози ХХ ст.), Дис. канд. філол. наук, Чернівці 2006.
 7. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.
 8. І. Франко, Галицько-руські народні приповідки, у 3 т., Львів 2006, т. 2.
 9. В. А. Чабаненко, Стилістика експресивних засобів української мови, Запоріжжя 2002.
 10. Українські народні прислів’я та приказки, упоряд. В. Бобкова, Ф. Лавровта ін.; відпов. ред. М . Т. Рильський , Київ 1955.
 11. Словник української мови в 11 т., ред.: акад. І. К. Білодідта ін., Київ 1978, т. 1.
 12. Українські прислів’я та приказки, упорядкування С. В. Мишанича та М. М. Пазяка, Київ 1984.
 13. І. Панькевич, Збірка народних південно-карпатських приповідок Івана Югасевича з р. 1809, [в:] „Науковий збірник Товариства „Просвіта” в Ужгороді”, Ужгород 1929, т. VI, с. 9-17.