MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY

Main Article Content

Wiktor Pietrzak

Abstrakt

У статті висвітлено результат аналізу змісту преси з огляду на присутність у ній визначень, що входять у склад міфу „Східних Кресів”. Дослідження статей призвело до визначення особливостей суспільного міфу в сучасних польськомовних виданнях України.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak, W. (2015). MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 225-231. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.29
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. J. Kolbuszewski, Kresy — pojęcie, znaczenia, wartości, [w:] Dziedzictwo kresowe, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego, Wrocław 2013, s. 9-18.
 2. S. Uliasz, Literatura Kresów — kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994.
 3. S. Uliasz, Kresy jako przestrzeń kulturowa, [w:] Kresy — pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, pod red. K . Handke, Warszawa 1997, s. 127-138.
 4. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.
 5. M. Kosman, O Kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej, Poznań 2011.
 6. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
 7. W. Sitek, Mit społeczny jako problem teoretyczno-metodologiczny, [w:] Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, t. 10, Wrocław 1996, s. 7-16.
 8. P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008.
 9. M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
 10. E. Kasperski, Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E . Biernackiej, Warszawa 1996, s. 105-112.
 11. P. Wawrzyński, Mit kulturowy jako czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, Toruń 2011.
 12. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Gorzów Wielkopolski 1999.