ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Main Article Content

Світлана Романюк

Abstrakt

W artykule przedstawiony został zarys funkcjonowania frazeologizmów i neofrazeologizmów w ukraińskim dyskursie politycznym używanych w celu wzmocnienia znaczenia własnych tez, postulatów, wniosków, a także, by przekonać przeciwnika politycznego. Przytoczono współczesne neofrazeologizmy powstałe w odpowiedzi na potrzebę bardziej przekonującego przekazu politycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Романюк, С. (2015). ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 249-257. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.32
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. С. Романюк, „Я прошу вас, послухайте. Криком ми ж нічого не допоможемо один одному”, або розмовний стиль в українському парламентському дискурсі. Реферат, IV Міжнар. інтернет-конф. в Мюнхені, 1–4.11.2013 р.
 2. А. П. Грищенко, Фразеологія, [в:] Сучасна українська літературна мова, за ред. А. П. Грищенка, Київ 2002, с. 199-206.
 3. В. М. Васильченко, Відображення українськими обрядовими фразеологізмами статусної зміни зовнішності людини, [в:] „Українська мова”, 2010, № 1, с. 67-75.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, Київ-Ірпінь 2009.
 5. Словник української мови в 11 т., редкол.: акад. І. К. Білодідта ін., Київ 1975, т. 6.
 6. А. П. Грищенко, Лексикологія, [в:] Сучасна українська літературна мова, за ред. А. П. Грищенка, Київ 2002, с. 193-198.
 7. Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі, Київ 2008.
 8. Лінгвіст Тетяна Печончик: „У ‘кравчучки’, ‘тітушка’ і ‘кнопкодавів’ є чималі шанси потрапити до академічних словників”, інтерв’ю, автор –– О. Хмельовська, [в:] „Український тиждень” Київ 17.10.2013, № 42, Електронний ресурс: http://tyzhden.ua/Culture/91716
 9. W. Mokijenko, Проблемы европейской фразеологической неологики, [в:] Nowa frazeologia w nowej Europie. Новая фразеология в новой Европе. Neue Phraseologie im neuen Europa. Słowo. Tekst. Czas. VI: Tezy referatów międzynarod. konf. nauk., Szczecin, 6–7.09.2001 r., рod red. H. Waltera , W. Mokijenki, M. Aleksiejenki, Greifswald 2001, s. 22–25.
 10. Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., Київ 2000.
 11. Л. М. Пашинська, Фразеологічні неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі, Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2011.
 12. Н. Г. Скиба, Неофразеологізми в українському публіцистичному тексті, [в:] Електронний ресурс: http://www.slavistik.unimuenchen.de/forschung/konferenz/t-inhaltsverzeichnis-2011.pdf
 13. В. В. Жайворонок, Етнолінгвістика та фразеологія, [в:] Українська етнолінгвістика. Нариси, Київ 2007, с. 27-36.
 14. В. Стахова, Поняттєво-виражальна сутність „фраземіки” в українському лінґвотермі но логічному просторі, [в:] „Мандрівець” Тернопіль 2010, № 3, с. 75-80.
 15. Л. Ставицька, Український жаргон: словник, Київ 2005.
 16. О. Тихоненко, Формування фразеології офіційно-ділового стилю української мови, [в:] Семантика мови і тексту, Матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ 2012, с. 601-608.
 17. J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003.
 18. A . Kampka, Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009.