ЖАНРОВА КВАЛІФІКАЦІЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Main Article Content

Ольга Сахарова

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest opisowi struktury gatunkowej dyskursu dramaturgicznego. W centrum uwagi autorki pozostaje kwalifikacja gatunkowa mówienia bohaterów. Na podstawie utworów współczesnych ukraińskich dramatopisarzy przeanalizowano sposób mówienia bohatera sztuki jako osobowości językowej. Specyfi ka gatunkowa zachowania językowego postaci literackich kształtuje tekst dramatyczny jako hipergatunek.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сахарова, О. (2015). ЖАНРОВА КВАЛІФІКАЦІЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 259-266. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.33
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. В. И. Карасик, Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Москва 2004.
  2. П. Паві, Словник театру, Львів 2006.
  3. В. И. Карасик, Языковые ключи, Москва 2009.
  4. К. Ф. Седов, Дискурс и личность, Москва 2004.
  5. Л. Л. Славова, Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект, Житомир 2010.
  6. В. В. Дементьев, Персонологическая генристика, [в:] Жанры речи, Саратов 2011, вып. 7, с. 5–25.
  7. Тексти п’єс О. Ірванця, Прямий ефір, Ж. Безп’ятчук Некласична людина, Н. Симчич, Квартира на Володимирській, [в:] Електронний ресурс: http://dramaturg.org.ua