ЛІНГВІСТИЧНІ СХЕМИ ІНІЦІАЦІЇ ЧИТАЧА В УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ЖАХІВ

Main Article Content

Ярослава Сазонова

Abstrakt

Artykuł poświęcono problemowi tworzenia i percepcji tekstów hororrów w języku ukraińskim. Analiza tekstów horrorów ukraińskich pisarzy XIX wieku pozwoliła wyodrębnić i przedstawić schematy inicjacji czytelnika oraz wykazać specyfikę narodową tworzenia tekstów tego gatunku. Wnioski płynące z analizy pozwalają określić perspektywy dalszych badań w obrębie jednego języka, jak również w aspekcie porównawczym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сазонова, Я. (2015). ЛІНГВІСТИЧНІ СХЕМИ ІНІЦІАЦІЇ ЧИТАЧА В УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ЖАХІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 273-280. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.35
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. В. Я. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, Ленинград 1986.
  2. В. А. Пищальникова, Концептуальный анализ поэтического текста, Барнаул 1991.
  3. А. А. Богатырев, Индивидуация интенционального начала беллетристического текста, Дис. докт. филол. наук, Тверь 2001.
  4. H. P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature, [в:] The Dark Descent, New York 1987, с. 1-12.
  5. Огненний змій. Фантастичні твори українських письменників 19 сторіччя, Київ 1990.
  6. Словник сучасної української мови, [в:] Електронний ресурс: http://sum.in.ua
  7. Г. Квітка-Основ’яненко, Мертвецький великдень, [в:] Електронний ресурс: http://argo-unf.at.ua.