TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII

Main Article Content

Helena Sojka-Masztalerz

Abstrakt

Стаття присвячена дослідженню транскрипції та транслітерації українських прізвищ у польській мові на матеріалі преси за 1991 та 2012 рр у порівняльному аспекті. Проведений аналіз виявив, що існує потреба повторного опрацювання прозорих та розбірливих норм транскрибування українських атнропонімів.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sojka-Masztalerz, H. (2015). TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 295-301. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.38
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. S. Jodłowski, Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.
 2. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1999.
 3. J. Łoś, Pisownia polska w przeszłości i obecnie. Zagadnienia i wnioski, Kraków 1917.
 4. Pisownia polska. Przepisy –– słowniczek, Polska Akademia Nauk, wyd. X, Kraków 1933.
 5. S. Stroński, Pisownia wyrazów słowiańskich w języku polskim, „Język Polski” 1935, z. 5, s. 103-110.
 6. Komunikat Komitetu Ortograficznego PAU, „Język Polski” XX, 1935, s. 46–47.
 7. Z. Klemensiewicz, Walka o ortografię, [w:] „Język Polski” XX, 1935, z. 2, s. 48–61.
 8. Pisownia polska. Przepisy –– słowniczek, wydanie XI, Kraków 1936.
 9. S. Jodłowski, W. Taszycki, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Wrocław 1966, wyd. XV.
 10. Słownik ortograficzny, Wrocław 1998, wyd. XXII.
 11. Słownik ortografii języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1986.
 12. A. Jasinowska-Czarny, Słownik ortograficzny języka polskiego, Wrocław 2000.
 13. Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 2001.
 14. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2003.
 15. Nowy słownik ortograficzny PWN, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 1996, 2000, 2013.
 16. Nowy słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego. Zob. źródło elektroniczne, [w:] http://www.rjp.pan.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=230&Itemid=1
 17. Т. Мельничyк, Aнтpoпoнiми в укpaїнcькo-пoльcькiй мiжмoвнiй кoмунiкaцiї, Ужгopoд 2013.