ДАНІ НЕЙРОНАУК У ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНОМОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Main Article Content

Василь Старко

Abstrakt

W artykule omówiono najważniejsze wyniki badań mózgu człowieka dotyczące językowej kategoryzacji świata. Stwierdzono, że istnieją podstawy uzasadniające korzystanie osób mówiących z wielorakich strategii kategoryzacji. Z tego punktu widzenia autor opisuje model kategoryzacji barw na materiale nazewnictwa kolorów w języku ukraińskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Старко, В. (2015). ДАНІ НЕЙРОНАУК У ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНОМОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 303-309. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.39
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Е. Е. Smith, M. Grossman, Multiple systems of category learning, [in:] „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2008, No. 32, pp. 249–264.
 2. F. G. Ashby, W. T. Maddox, Human category learning 2.0, [in:] „Annals of the New York Academy of Sciences” 2011, No. 1224, pp. 147–161.
 3. L. J. Rips, Similarity, typicality, and categorization, [in:] S . Vosniadou, A. Ortony (eds.): Similarity and Analogical Reasoning, Cambridge 1989, pp. 21–59.
 4. S. W. Allen, L. R. Brooks, Specializing the operation of an explicit rule, [in:] „Journal of Experimental Psychology” 1991, No. 120, pp. 3–19.
 5. C. A. Seger, Category Learning in the Brain, [in:] „Annual Review of Neuroscience” 2010, No. 33, pp. 203-219.
 6. F. G. Ashby, Categorization, Neural Basis, [in:] H. Pashler (ed.): The Encyclopedia of the Mind, Oaks, CA 2013, pp. 130–134.
 7. T. Regier, P. Kay, Language, thought, and color: Whorf was half right, [in:] „Trends in Cognitive Sciences” 2009, Vol. 13, Is. 10, pp. 439–446.
 8. D. Roberson, J. R. Hanley, Only half right: comment on Regier and Kay, [in:] „Trends in Cognitive Sciences” 2009, Vol. 13, Is. 12, PP. 500–511.
 9. A. Wierzbicka, Semantic Primes and Universals, Oxford 1996.
 10. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.): Studia z semantyki porównawczej, Warszawa 2000.
 11. S. Martinek, Pomarańcze i rewolucja czyli zmiany w kategoryzacji barw podstawowych, [w:] „Etnoligwistyka” 2006, Nr 18, s. 295–310.
 12. V. Starko, Ukrainian Colour Concepts for Blue, [in:] „Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures” 2013, No. 54, PP. 150–163.