ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Main Article Content

Мирослава Шевченко

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest analize precedensów w systemie nauczania języka ukraińskiego jako obcego. Poruszono aspekt metodologiczny, podjęto probę znalezienia optymalnych sposobów prezentacji tych jednostek, a także uzasadnienia potrzeby stworzenia minimum kulturowego na różnych poziomach znajomości języka ukraińskiego wśród studentów-obcokrajowców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Шевченко, М. (2015). ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 311-315. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.40
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми, Полтава 2008.
  2. Ю. Н. Караулов, Русский язык и языковая личность, Москва 1987.
  3. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми, Полтава 2008.
  4. Ф. С. Бацевич, Нариси з лінгвістичної прагматики, Львів 2010.
  5. Н. Зайченко, О. Паламарчук, Функціонування мовних знаків культури в художньому тексті як лінгводидактична проблема в 2 т., Матер. Міжнар. славіст. конф. пам’яті проф. К. К. Трофимовича (1–3 квітня 1998 р.), т. 1, Львів 1998, с. 417-424.
  6. Н. Зайченко, Н. Присяжнюк, Питання українознавства в аспекті лінгводидактики слов’янських мов, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, Kraków 1994–1995, т. III–IV, s. 225–231.
  7. В. В. Жайворонок, Знаки української етнокультури, Словник-довідник, Київ 2006, с. 3–8.