TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH

Main Article Content

Анатолій Загнітко
Lubomira Hnatiuk

Abstrakt

У статті комунікативні максими розглядаються як відносні, але не як абсолютні правила. Іноді в повсякденному міжособистісному спілкуванні виникає прагматичний парадокс — неузгодженість максим. У статті проводиться розмежування між уживанням максим в умовах різних мовних культур.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Загнітко, А., & Hnatiuk, L. (2015). TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 365-371. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.46
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. G. Leech, Principles of Pragmatics, London 1983.
  2. H. Grice, Radical Pragmatics, Ed. by P. Cole and J. Morgan, New York 1978.
  3. K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków 1994.