MYCHAJŁO KOCIUBYNSKI I WOŁODYMYR WYNNYCZENKO: W POSZUKIWANIU WSPÓLNEGO MIANOWNIKA

Main Article Content

Ryszard Kupidura

Abstrakt

Автор здійснив спробу простежити, яким чином Михайло Коцюбинський та Володимир Винниченко за допомогою актуалізації чинників „влада” й „мова” реагували на колоніальну атмосферу Російської імперії на зламі століть. Їхні літературні тексти прочитані як форма діалогу з імперським центром, або ж як своєрідна відповідь на умови існування, які центр диктував своїй українській колонії.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kupidura, R. (2015). MYCHAJŁO KOCIUBYNSKI I WOŁODYMYR WYNNYCZENKO: W POSZUKIWANIU WSPÓLNEGO MIANOWNIKA. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 387-393. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.49
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. В. Панченко, Introduzione, [в:] Капрійські сюжети: „Італійська” проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка, yпор. В . П а н ч е н ко , Київ 2003, s. 5-14.
  2. М. Коцюбинський, Твори у 7 т., Київ 1973–1975.
  3. С. Наумов, Братство тарасівців, [в:] „Український історичний журнал”, 1999, № 5.
  4. В. Винниченко, Краса і сила, Київ 1989.
  5. Т. Маслянчук, Проза В.Винниченка: проблеми текстології, Автореф. дис. канд. філол. наук, [в:] Електронний ресурс: http://disser.com.ua/contents/5414.html
  6. О. Івахно, Володар дум свого покоління, [в:] Електронний ресурс: http://www.ukrgazeta.plus.org.ua/article.php?ida=1692
  7. О. Балабко, Скарб родини Коцюбинських, [в:] Електронний ресурс: www.ukrlit.vn.ua/article1/1860.html
  8. В. Панченко, Творчість Володимира Винниченка 1902–1920 рр. у генетичних і типологічних зв’язках з європейскими літературами, [в:] Електронний ресурс: http://library.kr.ua/books/panchenko/