АВТОР, РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ: МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ ЯК УПОРЯДНИК ЛІТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХУ „З ПОТОКУ ЖИТТЯ” (1905)

Main Article Content

Вадим Лубчак

Abstrakt

W artykule omawia się udział Mychajła Kociubynskiego w pracach nad almanachami pierwszej dekady XX w. w kontekście jego ogólnej działalności wydawniczej. Dokonano analizy dorobku edytorskiego autora na przykładzie wydanego przez niego almanachu „Z potoku życia” (1905).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Лубчак, В. (2015). АВТОР, РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ: МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ ЯК УПОРЯДНИК ЛІТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХУ „З ПОТОКУ ЖИТТЯ” (1905). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 395-399. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.50
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

  1. Українська літературна енциклопедія, Київ 1988, т. 1.
  2. Літературно-науковий вісник, Львів 1901, т. 16.
  3. Листи до Михайла Коцюбинського, Чернігів 2002, т. 3.
  4. Листи до Михайла Коцюбинського в 4 т., Київ-Ніжин 2003, т. 4.
  5. М. Коцюбинський, Твори у 6 т., Київ 1961, т. 5.
  6. М. Коцюбинський, Твори в 7 т., Київ 1974, т. 5.
  7. С. Павличко, Теорія літератури, Київ 2002.
  8. Я. Поліщук, І ката, і героя він любив: Михайло Коцюбинський: Літературний портрет, Київ 2010.
  9. М. Коцюбинський, Царська цензура про альманах „З потоку життя”, [в:] Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 7, спр. 600, арк. 5.
  10. М. Чернявський, Кедр Ливана: Спогади про Б. Грінченка, Херсон 1920.