CТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛ. XIX СТ.

Main Article Content

УЛЯНА Холодова

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza głównych tendencji kształtowania się zasobu leksykalnego odmiany języka zachodnioukraińskiego w Galicji —na terenie dawnych AustroWęgier. Na specyfikę rozwoju oraz kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w opisywanym regionie wpłynęła wielojęzyczność środowiska, w którym miała miejsce aktywna interakcja międzyjęzykowa powodująca zapożyczenia znacznej części słownictwa z innych języków. Ówcześni językoznawcy przyczynili się, pod wpływem idei odrodzenia języków słowiańskich, do stworzenia podstaw gramatyczno-leksykalnych ukraińskiego języka literackiego w oparciu o język potoczny. W rezultacie spowodowało to zastosowanie form dialektalnych na płaszczyźnie
ogólnogalicyjskiej. Jednocześnie brak jednostek leksykalnych w języku potocznym został zrównoważony poprzez wprowadzenie zapożyczeń z języka starosłowiańskiego, rosyjskiego, polskiego oraz częściowo niemieckiego, jak również zastosowanie derywatów typowych dla języka ukraińskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Холодова, У. (2020). CТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛ. XIX СТ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 9-18. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.01
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. Azhniuk B., Movna yednist natsii: diaspora y Ukraina [The Language Unity of the Nation: Diaspora and Ukraine], Kyiv: Ridna mova, 1999.
 2. Hrytsak Ye., Ukrainska literaturna mova v Halychyni v polovyni XIX storichchia [Ukrainian Standard Language in Galicia in the Middle of the XIX Century], [v:] Vybrani ukrainoznavchi pratsi, red. V. Pylypovych, Peremyshl: Peremyskyi viddil OUP, 2002, s. 31–71.
 3. Greshchuk V., Leksyka ukrainskoi literaturnoi movy v Halychyni seredyny XIX st.: dialektne pidgruntia, zapozychennia, slovotvir [The Vocabulary of the Ukrainian Standard Language in Galicia in the Middle of the XIX Century: the Dialectal Basis, Borrowing, Word Formation], [v:] „Sᴌowo u Sᴌowian”, 2016, s. 195–208.
 4. Yermolenko S., Tendentsii rozvytku literaturnoi movy [Trends of the Standard Language Development], [v:] „Movoznavstvo”, 2001, vyp. 2, s. 11–20.
 5. Kocherhan M., Leksyko-semantychni protsesy v ukrainskii movi na suchasnomu etapi [Lexical & Semantic Processes in the Modern Ukrainian Language], [v:] „Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí”, 2001, s. 19–21.
 6. Kocherhan M., Nimetski leksychni zapozychennia v pivdenno-zakhidnykh hovorakh ukrainskoi movy [German Lexical Borrowings in the Southwestern Dialects of the Ukrainian Language], [v:] „Movoznavstvo”, 1997, № 1, s. 19–23.
 7. Lesiuk M., Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi literaturnoi movy v Halychyni [Formation and Development of the Ukrainian Standard Language in Galicia], Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2014.
 8. Lirvak z-nad Sianu. Peremyski druky seredyny XIX st. [Lirvak from Above Xi‘an. Predomysky Presses of the Middle of the XIX Century], red. V. Pylypovych, Peremyshl: [b. v.], 2001.
 9. Lozynskyi Y., O obrazovaniyu yazyka rus'kogo [About the Creation of the N Language], [v:] Lirvak z-nad Sianu. Peremyski druky seredyny XIX st., red. V. Pylypovych, Peremyshl: [b. v.], 2001, s. 201–210.
 10. Lozynskyi Y., O yazicѣ ruskim" [About Russian Language], [v:] „Zoria Halytskaia”, 1849, vyp. 4, ss. 11–12, 22–23.
 11. Tkach L., Interferentni yavyshcha v zakhidnomu varianti ukrainskoi literaturnoi movy k. XIX – p. XX st. i problema movnoi normy [Interferential Phenomena in the Western Version of the XIX–XX Centuries Ukrainian Standard Language and the Problem of Linguistic Norm], [v:] „Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí”, 2001, s. 83–87.
 12. Kholod U., Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi literaturnoi movy u konteksti chesko-ukrainskykh kulturnykh zvʼiazkiv [Formation and Development of the Ukrainian Standard Language in the Czech-Ukrainian Cultural Relations Context], [v:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś — język, literatura, kultura, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 61–74.
 13. Shevelov Yu., Vnesok Halychyny u formuvannia ukrainskoi literaturnoi movy [Contribution of Galicia to the Formation of the Ukrainian Standard Language], uporiad. O. Huzar, Lviv: Naukove t-vo im. Т. Shevchenka, Niu York: [b.v.], 1996.
 14. Georgie T., The Role of German Loanwords in the Slavic Languages of the Formel Habsburg Empire, [in:] „Canadian Slavonic Papers”, 1997, p. 333–359.
 15. Struminsky B., Two variant of modern Ukrainian, [in:] „Ricerche slavistice”, 1980/1981, p. 325–349.