CТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛ. XIX СТ.

Main Article Content

УЛЯНА Холодова

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza głównych tendencji kształtowania się zasobu leksykalnego odmiany języka zachodnioukraińskiego w Galicji —na terenie dawnych AustroWęgier. Na specyfikę rozwoju oraz kształtowanie się ukraińskiego języka literackiego w opisywanym regionie wpłynęła wielojęzyczność środowiska, w którym miała miejsce aktywna interakcja międzyjęzykowa powodująca zapożyczenia znacznej części słownictwa z innych języków. Ówcześni językoznawcy przyczynili się, pod wpływem idei odrodzenia języków słowiańskich, do stworzenia podstaw gramatyczno-leksykalnych ukraińskiego języka literackiego w oparciu o język potoczny. W rezultacie spowodowało to zastosowanie form dialektalnych na płaszczyźnieogólnogalicyjskiej. Jednocześnie brak jednostek leksykalnych w języku potocznym został zrównoważony poprzez wprowadzenie zapożyczeń z języka starosłowiańskiego, rosyjskiego, polskiego oraz częściowo niemieckiego, jak również zastosowanie derywatów typowych dla języka ukraińskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Azhniuk B., Movna yednist natsii: diaspora y Ukraina [The Language Unity of the Nation: Diaspora and Ukraine], Kyiv: Ridna mova, 1999.
 2. Hrytsak Ye., Ukrainska literaturna mova v Halychyni v polovyni XIX storichchia [Ukrainian Standard Language in Galicia in the Middle of the XIX Century], [v:] Vybrani ukrainoznavchi pratsi, red. V. Pylypovych, Peremyshl: Peremyskyi viddil OUP, 2002, s. 31–71.
 3. Greshchuk V., Leksyka ukrainskoi literaturnoi movy v Halychyni seredyny XIX st.: dialektne pidgruntia, zapozychennia, slovotvir [The Vocabulary of the Ukrainian Standard Language in Galicia in the Middle of the XIX Century: the Dialectal Basis, Borrowing, Word Formation], [v:] „Sᴌowo u Sᴌowian”, 2016, s. 195–208.
 4. Yermolenko S., Tendentsii rozvytku literaturnoi movy [Trends of the Standard Language Development], [v:] „Movoznavstvo”, 2001, vyp. 2, s. 11–20.
 5. Kocherhan M., Leksyko-semantychni protsesy v ukrainskii movi na suchasnomu etapi [Lexical & Semantic Processes in the Modern Ukrainian Language], [v:] „Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí”, 2001, s. 19–21.
 6. Kocherhan M., Nimetski leksychni zapozychennia v pivdenno-zakhidnykh hovorakh ukrainskoi movy [German Lexical Borrowings in the Southwestern Dialects of the Ukrainian Language], [v:] „Movoznavstvo”, 1997, № 1, s. 19–23.
 7. Lesiuk M., Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi literaturnoi movy v Halychyni [Formation and Development of the Ukrainian Standard Language in Galicia], Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2014.
 8. Lirvak z-nad Sianu. Peremyski druky seredyny XIX st. [Lirvak from Above Xi‘an. Predomysky Presses of the Middle of the XIX Century], red. V. Pylypovych, Peremyshl: [b. v.], 2001.
 9. Lozynskyi Y., O obrazovaniyu yazyka rus'kogo [About the Creation of the N Language], [v:] Lirvak z-nad Sianu. Peremyski druky seredyny XIX st., red. V. Pylypovych, Peremyshl: [b. v.], 2001, s. 201–210.
 10. Lozynskyi Y., O yazicѣ ruskim" [About Russian Language], [v:] „Zoria Halytskaia”, 1849, vyp. 4, ss. 11–12, 22–23.
 11. Tkach L., Interferentni yavyshcha v zakhidnomu varianti ukrainskoi literaturnoi movy k. XIX – p. XX st. i problema movnoi normy [Interferential Phenomena in the Western Version of the XIX–XX Centuries Ukrainian Standard Language and the Problem of Linguistic Norm], [v:] „Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí”, 2001, s. 83–87.
 12. Kholod U., Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi literaturnoi movy u konteksti chesko-ukrainskykh kulturnykh zvʼiazkiv [Formation and Development of the Ukrainian Standard Language in the Czech-Ukrainian Cultural Relations Context], [v:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś — język, literatura, kultura, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 61–74.
 13. Shevelov Yu., Vnesok Halychyny u formuvannia ukrainskoi literaturnoi movy [Contribution of Galicia to the Formation of the Ukrainian Standard Language], uporiad. O. Huzar, Lviv: Naukove t-vo im. Т. Shevchenka, Niu York: [b.v.], 1996.
 14. Georgie T., The Role of German Loanwords in the Slavic Languages of the Formel Habsburg Empire, [in:] „Canadian Slavonic Papers”, 1997, p. 333–359.
 15. Struminsky B., Two variant of modern Ukrainian, [in:] „Ricerche slavistice”, 1980/1981, p. 325–349.