Tom 8 Nr 1 (2020)

Językoznawstwo

УЛЯНА Холодова
9-18
CТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛ. XIX СТ.
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.01
PDF (Українська)
НІНА ДАНИЛЮК, ТЕТЯНА МАСИЦЬКА
19-32
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.02
PDF (Українська)
ЛЮДМИЛА ДЕРЕВ’ЯНКО, ЛІЛІЯ ГАРАЩЕНКО
33-44
ВНУТРІШНЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ ПОХІДНИХ ЧАСОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ У СТРУКТУРІ ТЕМПОРАТИВІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИБЛИЗНОГО ТА ПРОМІЖНОГО ЧАСУ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.03
PDF (Українська)
Anna Filipiak
45-53
РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛІНИ КОСТЕНКО
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.04
PDF (Українська)
Dominika Janczura
55-67
ТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА ОСНОВІ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ (на матеріалі публіцистичного дискурсу)
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.05
PDF (Українська)
ANASTASIIA YAREMCHUK
69-76
МОВНА КАРТИНА СВІТУ — КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ — ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ: ПАРАМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ Й ХАРАКТЕР СПІВВІДНОШЕННЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.06
PDF (Українська)
ОЛЕНА ЄФИМЕНКО
77-84
ГАЗЕТНІ СЛОВЕСНІ ШТАМПИ ПЕРІОДУ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.07
PDF (Українська)
НАТАЛІЯ КОНДРАТЕНКО
85-94
ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР РИТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВОРІЧНОГО ЗВЕРНЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ РИТОРИЦІ (на матеріалі новорічних привітань Петра Порошенка)
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.08
PDF (Українська)
Olena Kowalewska, ОКСАНА ДУФЕНЮК
95-102
КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛЬСЬКОГО ПРАВОВОГО ТЕКСТУ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.09
PDF (Українська)
БОРИС КОВАЛЕНКО, НАТАЛІЯ КОВАЛЕНКО
103-114
ВІДБИТТЯ ПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКОВИХ РИС У ПРАЦЯХ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ К. XIX ст.
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.10
PDF (Українська)
ОЛЕНА КРЯЧКО
115-125
ОРУДНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.11
PDF (Українська)
ЗОРЯНА МАЦЮК, МАРІЯ ФЕНКО
127-138
КОНЦЕПТ “ДУША” В АРЕАЛЬНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.12
PDF (Українська)
ВІТАЛІЯ ПАПІШ
139-146
МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕПРЕСІЇ В ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.13
PDF (Українська)
MARIYA REDKVA
147-155
СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОМОВНОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.15
PDF (Українська)
МАРІЯ СЦІРА
157-166
ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ (доцільність використання й критерії добирання)
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.16
PDF (Українська)
ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО
167-177
ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕМНОЇ НОРМИ В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ПРЕСКРИПЦІЇ В БІЛОРУСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНИХ МОВАХ У ПЕРШІЙ ПОЛ. ХХ СТ.
PDF (Українська)
ЮРІЙ СТРУГАНЕЦЬ
179-188
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФУТБОЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.18
PDF (Українська)
ГАЛИНА ШУМИЦЬКА
189-199
ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ФАКТОР ЄДНАННЯ В УМОВАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОГО РОЗМАЇТТЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.19
PDF (Українська)
АНАТОЛІЙ ЗАГНІТКО
201-216
ТЕОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЯ В ОБ’ЄКТИВНІЙ ГРАМАТИЦІ: КАТЕГОРІЙНІСТЬ, СТРУКТУРНІСТЬ (кваліфікація локативно-аналітичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком)1
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.20
PDF (Українська)

Literaturoznawstwo

НАТАЛІЯ ДАШКО
217-227
НОВЕЛІСТИКА ВАСИЛЯ ҐАБОРА: ТРАДИЦІЇ Й НОВАТОРСТВО
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.21
PDF (Українська)
YULIYA DRAGOJLOVIC DRAGOJLOVIC
229-241
АРХІТЕКТОНІКА ОНІРИЗМУ В РОМАНІ ОЛЕСЯ ІЛЬЧЕНКА МІСТО З ХИМЕРАМИ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.22
PDF (Українська)
SVITLANA HAYDUK
243-251
УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ПОЕЗІЯ: СИМВОЛІКА ОБРАЗУ КОНЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.23
PDF (Українська)
ЖАННА ЯНКОВСЬКА
253-265
ПОЕМА T. ШЕВЧЕНКА НАЙМИЧКА ТА ЙОГО ОДНОЙМЕННА ПОВІСТЬ: ДО ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ І. ФРАНКА
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.24
PDF (Українська)
Przemysław Lis-Markiewicz
267-279
ФІЛОСОФСЬКО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОРТРЕТ ЮРІЯ ВИННИЧУКА (на основі проведеного уЛьвові інтерв’ю з письменником від 13 серпня 2018 р.)
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.25
PDF (Українська)
ТЕТЯНА ШЕВЧЕНКО
281-295
НОВІ АСПЕКТИ НАРАТОЛОГІЇ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕСЕЇСТИЧНОГО ТЕКСТУ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.26
PDF (Українська)
СВІТЛАНА ЖУРАВЛЬОВА
297-305
ВІРШОВАНІ ПРИСВЯТИ ЯК РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКВІРШОВАНІ ПРИСВЯТИ ЯК РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКОЇ ПАНЕГІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКООЇ ПАНЕГІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКО
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.27
PDF (Українська)