КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛЬСЬКОГО ПРАВОВОГО ТЕКСТУ

Main Article Content

Olena Kowalewska
ОКСАНА ДУФЕНЮК

Abstrakt

Artykuł został poświęcony kwestii błędów komunikacyjnych w procesie tłumaczenia polskiego tekstu prawnego na język ukraiński. Aktualność tematu badawczego wynika z konieczności zapewnienia ukraińskim prawnikom szerszego dostępu do polskojęzycznych aktów prawnych. Wzmożone zainteresowanie jest rezultatem sprawności wprowadzania przez Polskę euro­pejskich praktyk w interpretacji prawa. W artykule został przedstawiony schemat komparatystycznej analizy polskich tekstów prawnych i prawniczych, scharakteryzowano grupy terminów prawnych pod względem trudności ich tłumaczenia na język ukraiński oraz określono najczęstsze przyczyny powstawania błędów komunikacyjnych. Tłumaczenie polskiego tekstu prawnego wymaga od tłu­macza nie tylko doskonałej znajomości języka polskiego i ukraińskiego, ale także obowiązującego ustawodawstwa obu państw. Wspólna praca językoznawców, tłumaczy i prawników nad tworzeniem dwujęzycznych słowników terminologicznych pozwoli uniknąć błędów, które można zaobserwować w tłumaczeniach polskich tekstów prawnych na język ukraiński.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Kravchuk A., Hramatyka i uspishnist komunikatsii (deshcho z polsko-ukrainskykh hramatychnykh kontrastiv) [Grammar and Effective Communication (Some Polish-Ukrainian Grammar Contrasts], [v:] „Problemy slovianoznavstva”, 2012, vyp. 61, s. 111-128.
  2. Tekhnika perekladu [Technique of Translation], [v:] Elektronnyi resurs: http://ukrarticles.pp.ua/nauka/10923-texnika-perevoda.html (03.01.2019).
  3. Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze [Law Translation], Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, 2002.
  4. Pieńkos J., Podstawy jurysłingwistyki. Język w prawie — prawo w języku [Basics of Juryslinguistics — Language in Law, Law in Language], Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza S. A., 1999.
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z pón. zm.) [The Act from the 6th of June 1997. Code of Criminal Procedure], [w:] Źródło elektroniczne: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555 (04.01.2019).