РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛІНИ КОСТЕНКО

Main Article Content

Anna Filipiak

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono fenomenowi dynamicznego rozwoju ukraińskiej frazeologii, na który niewątpliwie ogromny wpływ ma elitarna osobowość językowa Liny Kostenko. W artykule określono aktualny stan ukraińskiej frazeologii, uwzględniając najbardziej znaczące zmiany oraz rodzaje autorskich transformacji związków frazeologicznych. Aktualność pracy uwarunkowana jest koniecznością teoretycznego i praktycznego zbadania specyfiki funkcjonowania związków frazeologicznych w spektrum struktury, semantyki i stylistyki tekstu pisarki, a także określenia jej idiostylu. Analizie poddano poszczególne autorskie frazeologizmy stworzone i wykorzystywane przez pisarkę zarówno w poezji, jak i w prozie, wykorzystując strukturalno-semantyczny rozbiór poszczególnych związków frazeologicznych. Wnioskujemy, że oprócz tworzenia nowych wyrażeń, w szczególności aforyzmów, pisarka aktywnie przekształca frazeologizmy, stosując podwójną aktualizację, eksplikację, substytucję, kontaminację, a także za pomocą zmiany strukturalnego składu stałych wyrażeń z zachowaniem celu wypowiedzi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filipiak, A. (2020). РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛІНИ КОСТЕНКО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 45-53. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.04
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Balli S., Francuzskaya stilistika [French Stylistics], Moskva: Izd-vo inostr. lit-ry, 1961.
  2. KosmedaT. A., Prasol O. P., “Politychnyi” frazeologizm u movnii svidomosti halychani poliakiv: problema traktuvannia [“Political” Phraseology in the Language Consciousness of Galicians and Poles: the Problem of Interpretation], [v:] „Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu”, 2014, № 11, s. 77-83.
  3. Kokhan Y. I., Frazemika v systemi idiostyliupysmennyka (na materiali khudozhnoiprozy Olesia Honchara і Pavla Zahrebelnoho) [Phraseology in Idiostyle of the Writer (Based on Material of Artistic Prose Written by Oles Gonchar and Pavlo Zagrebelny)], dys. ... kand. filol. nauk, Kharkiv 2003.
  4. Kokhan Y. I., Dobirfrazeolohichnoho materiału yakfaktor formuvannia idiostyliu pysmennyka (na materiali prozy Olesia Honchara) [Selection of Phraseological Material as a Factor in the Formation of Idiostyle of the Writer (on the Material of Prose Oles Gonchar)], [v:] „Visnyk Kharkivskoho universytetu”, 1999, № 426, s. 216-220.