ВНУТРІШНЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ ПОХІДНИХ ЧАСОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ У СТРУКТУРІ ТЕМПОРАТИВІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИБЛИЗНОГО ТА ПРОМІЖНОГО ЧАСУ

Main Article Content

ЛЮДМИЛА ДЕРЕВ’ЯНКО
ЛІЛІЯ ГАРАЩЕНКО

Abstrakt

Do głównych tendencji w zakresie współczesnej składni funkcjonalnej należy przede wszystkim semantyzacja, która opiera się na przeorientowaniu badań lingwistycznych na zasadzie „od treści do formy”. Aktualność danego badania uwarunkowana jest koniecznością wielowymiarowej analizy korelacji przyimków wtórnych — składników czasowych przyimkowo- rzeczownikowych konstrukcji ze znaczeniem czasu przybliżonego i pośredniego oraz analizy korelacji między pochodnymi przyimkami czasowymi zgodnie ze współczesną nauką. Badanie koncentruje się na formalnej strukturze czasowych przyimkowo-rzeczownikowych temporatywów z uwzględnieniem relacji genetycznychvtomych przyimków czasu, także na wariantach znaczeniowych przez nie realizowanych. Przeprowadzono analizę paradygmatów czteroskładnikowych przyimkowo-rzeczow- nikowych korelatywów ze znaczeniem czasu przybliżonego i pośredniego we współczesnym języku ukraińskim. Stwierdzono, że wtórne przyimki czasowe powodują pojawienie się cech różnicujących we współzależnych przyimkowo-rzeczownikowych strukturach czasowych, dzięki czemu wchodzą w wewnętrzne związki korelacyjne. Specyficzne warianty semantyczne, odcienie stylistyczne i sfera zastosowania są podstawowymi atrybutami różnicującymi przyimkowo- rzeczownikowe konstrukcje z wtórnymi przyimkami czasowymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ДЕРЕВ’ЯНКО, Л., & ГАРАЩЕНКО, Л. (2020). ВНУТРІШНЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ ПОХІДНИХ ЧАСОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ У СТРУКТУРІ ТЕМПОРАТИВІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИБЛИЗНОГО ТА ПРОМІЖНОГО ЧАСУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 33-44. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.03
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Balaban H. S., Dynamichni proisesy v pryimennykovii sysiemi suchasnoi ukrainskoi Hieraiumoi movy [Dynamic Processes in the Prepositional System of Contemporary Ukrainian Literary Language: Thesis Abstract in Philology], avtoref. ... kand. filol. nauk, Kyiv 2007.
 2. Bondar О. I., Temporalni vidnoshennia vsuchasnii ukrainskii literaturnii movi: Systema zasobiv vyrazhennia [Temporal Attitudes in Contemporary Ukrainian Literary Language: Expressions Means syStem], Odesa: Astroprynt, 1996.
 3. Vykhovanets I. R., Narysy z funklsionalnoho syntaksysu [Functional Syntax Essays], Kyiv: Naukova dumka, 1992.
 4. Vsevolodova M. V., Predlog: pole i kategoriya (aspekt funktsional’no-kommunikativnoj grammatiki) [Preposition: Field and Category (Functional and Communicative Grammar Aspect)], [v:] „Linhvistychni studii”, 2003, vyp. 11, ch. I, s. 33-38.
 5. Vsevolodova M. V.,Sposoby vyrazheniya. vremennyx otnoshenij v sovremennom russkom yazyke [Temporal Relations Expressing Ways in Modem Russian Language], Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1975.
 6. Zahnitko A. ~P.,Pryimennyky u strukturi tekstu: pervynni і vlorynni vyiavy [Prepositions in the Text Structure: Primary and Secondary Display], [v:] „Linhvistychni studii”, vyp. 15, s. 120-131.
 7. Ivanenko Z. I., Pryimennykovi konstruktsii chasu v suchasnii ukrainskii movi [Time Preposition Constructions in Modem Ukrainian Language], Chemivtsi: Ruta, 1969.
 8. Kutsova R. A., Vidtvorennia temporalnosti pryimennykovymy konstruktsiiamy suchasnoi ukrainskoi movy [Temporality Reproduction by Prepositional Constructions in Modem Ukrainian Language Thesis Abstract in Philology], dys.... kand. filol. nauk, Kharkiv 1997.
 9. Slovnykukrainskykh pryimennykiv.Suchasnaukrainskamova: [1705pryimennykiv] [Dictionary of Ukrainian Prepositions. Contemporary Ukrainian Language: [1705 prepositions]], Donetsk: TOV VKF „BAO”, 2007.
 10. Stepanenko M. I., Prostorovi poshyriuvachi u strukturi prostoho rechennia [Spatial Distributors in the Simple Sentence Structure], Poltava: ASMI,2004.
 11. Tarasova E. V., Vremya і temporal’nost’ [Time and Temporality], KHar’kov: Osnova, 1992.
 12. Teoriyafunktsional ’no] grammatiki: Temporal ’nost ’. Modal ’nost ’[Functionalgrammar theory: Temporality. Modality], Leningrad: Nauka, 1990.