ТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА ОСНОВІ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ (на матеріалі публіцистичного дискурсу)

Main Article Content

Dominika Janczura

Abstrakt

Artykuł został poświęcony analizie terminów politycznych derywowanych od antroponimów funkcjonujących w języku dyskursu publicystycznego. Aktualność tematu jest dostrzegalna w potrzebie ciągłego badania języka mediów masowych — środki komunikacji masowej są aktualizatorami nowych trendów językowych, tym samym sprzyjając wzbogacaniu zasobu leksykalnego użytkowników danego języka. Celem badania jest scharakteryzowanie najbardziej produktywnych modeli słowotwórczych używanych w dyskursie publicystycznym. W artykule został przeanalizowany materiał faktologiczny ze słownika Словотворчість незалежної України 1991–2011 A. Neluby. Materiał badawczy został uzupełniony terminami zebranymi przez autorkę artykułu z wydań elektronicznych prasy ukraińskiej ostatnich lat. Analiza zebranego materiału pozwoliła dojść do wniosku, że najbardziej produktywnymi sposobami tworzenia neologizmów są te, które polegają na dodaniu prefiksu lub sufiksu do wyrazu podstawowego oraz tworzenie złożeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janczura, D. (2020). ТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА ОСНОВІ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ (на матеріалі публіцистичного дискурсу) . Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 55-67. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.05
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. Ilchenko O. A., Verbalizovane “oblychchia” suchasnoho suspilstva: slovnyk metaforychnykh slovospoluchen ukrainskoi presy (2000—2010 rr.) [Verbalized “Face ” of Modem Society: Dictionary of Metaphorical Phrases of the Ukrainian Press], Kharkiv: FOP Petrov V. V., 2011.
 2. Ilchenko O. A., Pretsedentnistyak oznaka tekstiv suchasnoipresy (na materiali metaforychnykh slovospoluchen) [Precedence as a Feature of the Texts of Modem Press (Based on Metaphorical Phrases], [v:] „Linhvistychni doslidzhennia”, 2012, vyp. 34, s. 97-100.
 3. Kovalenko B. O., Stylistychno znyzhena leksyka v movi suchasnoi ukrainskoi publitsystyky [Stylistically Reduced Vocabulary in the Language of Modem Ukrainian Journalism], Kamianets-Podilskyi: Buinytskyi O.A., 2010.
 4. KosmedaT. N,Mova “chetvertoi vlady” ta shliakhyyii vdoskonalennia: kompetentsiia movnoi osobystosti zhumalista і chytacha [The Language of the “Fourth Power” and the Ways of Its Perfection: the Competence of the Linguistic Personality of the Journalist and the Reader], [v:] „Uchenye zapiski Tavricheskogo nacionalnogo universiteta im. V. I. Vemadskogo. Seriya «Fylologiya. Social’nye kommunikacii»”, tom 24 (63), 2011, №4, s. 157-162.
 5. Kochan I., Slova z terminoelementamy -hraf(o), -hraf -hraf(iia), -hraf(izm) u suchasnii ukrainskii movi [Words with Term Elements граф(о), -граф, -граф(ія), -граф(ізм) in Modern Ukrainian], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2018, zesz. VI, s. 53-60.
 6. Kryzhko O. A., Osoblyvosti termina yak osnovnoi odynytsi terminosystemy [Features of the Term as the Basic Unit of the Terminology System], [v:] Elektronyi resurs: http://philology.knu.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_1/062067.pdf (12.09.2017).
 7. Minkova O. V.,Ekspresyvnyipotentsial zasobiv vtorynnoi nominatsii v movi novitnoi ukrainskoi publitsystyky [Expressive Potential of Means of Secondary Nomination in the Language of Modern Ukrainian Journalism], Melitopol: TOV „Vydavnychyi budynok MMD”, 2012.
 8. Navalna M. I., Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku XXI st. [The Dynamics of the Lexicon of the Ukrainian Periodicals at the Beginning of the XXI Century], Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2011.
 9. Neliuba A., Slovotvorchist nezalezhnoi Ukrainy. 1991-2011 [Word-Formation in Independent Ukraine. 1991-2011], Kharkiv 2012.
 10. Petrova T., Morfolohichni sposoby terminotvorennia (na materiali suchasnoi ukrainskoi fitomelioratyvnoi terminolohii [Morphological Methods of Term Formation (on the Material of Modem Ukrainian Phytomeliorative Terminology)], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2018, zesz. VI, s. 121-129.
 11. PolishchukN., Aktyvnistinnovatsiinykhprotsesiv u slovnykovomu skladi suchasnykh mas media [The Activity of Innovative Processes in the Vocabulary of Modem Mass Media], [v:] „Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»”, 2016, № 842, s. 146-150.
 12. Rotko S. I., Definitsii poniat terminolohiia ta terminosystema u suchasnii linhvistytsi [Definition of the Concepts of Terminology and Terminology System in Modem Linguistics], [v:] „Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9: Suchasni tendentsii rozvytku mov”, 2013, vyp. 10, s. 234-239.
 13. Stepanenko M. I., Politychne sohodennia ukrainskoi movy: aktualnyi perefrastykon [The Political Present of the Ukrainian Language: an Actual Rephrasicon], Kharkiv: Vydavets Ivanchenko I. S., 2017.
 14. Styshov О., Ukraińska leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii) [Ukrainian Vocabulary of the Late Twentieth Century (Based on the Language of the Mass Media)], Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, 2-he vyd., pererob, 2003.
 15. Shchuklina T., Precedentnye fenomeny как istochnik neuzual’nogo slovoobrazovaniya v sovremennyx rossijskix SMI [Precedent Phenomena as the Source of Non-Usual Word¬Formation in the Contemporary Russian Mass Media], [v:] „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2017, VIII/1, s. 209-217.