НОВЕЛІСТИКА ВАСИЛЯ ҐАБОРА: ТРАДИЦІЇ Й НОВАТОРСТВО

Main Article Content

НАТАЛІЯ ДАШКО

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest twórczości W. Gabora w kontekście zróżnicowanej gatunkowo i stylistycznie współczesnej ukraińskiej nowelistyki. Celem artykułu jest ukazanie twórczości wspomnianego pisarza w dialektyce tradycji i nowatorstwa. W wyniku dogłębnej analizy można dojść do wniosku, że W. Gabor kontynuuje gatunek klasycznej noweli i jednocześnie eksperymentuje, wprowadzając innowacje nie tylko w obrębie formy, ale i treści. Wczesne utwory prozaika wykazują cechy poetyki modernistycznej. Silnym dramatyzmem i lakonicznością w duchu W. Stefanyka wyróżniają się nowele Щоб не бив бубон, Звір, Швонц (tom Книга екзотичних снів та реальних подій), w których realizowane są główne postulaty ekspresjonizmu — konfrontacja życia i śmierci, tragiczny światopogląd, psychologizm, ważna rola szczegółu artystycznego. W nowelach ze zbioru Про що думає людина pojawiają się cechy impresjonizmu łączące W. Gabora z M. Kociubynskim. Jednocześnie można wyróżnić w powyższym tomie główne cechy współczesnej noweli modyfikowanej, gdy działania wewnętrzne bohaterów wychodzą na plan pierwszy, podobnie jak pogłębiona asocjatywność, metaforyczność, wyobrażenia. Ponadto w stylu W. Gabora można wyróżnić zarówno elementy realistyczne, jak i romantyczne, których połączenie stanowi podstawę fantastycznego realizmu pisarza (nowela Поминки).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ДАШКО, Н. (2020). НОВЕЛІСТИКА ВАСИЛЯ ҐАБОРА: ТРАДИЦІЇ Й НОВАТОРСТВО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 217-227. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.21
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Homiatko-Shumylovych A., U „kholodnykh poiokakh neziasovanosti”. Na peretyni khudozhnikh svitiv novel Khulio Koriasara у Vasylia Gabora [In the ,, Cold Streams of Obscurity”. In Between Artistic Worlds of Julio Cortazar and Vasil Gabor Novels], [v:] „Studia Ukrainica Poznaniensia”, zesz. II, 2014, s. 39-49.
  2. Melnyk N., Pronyknennia v inshu realnist: (ukraińska mahichna novela naprykintsi XX st.) [Into Another Reality: (Ukrainian Magic Novel at the End of the XX Century)], [v:] „Slovo і chas”, 1998, № 11, s. 46-51.
  3. Neborak V., Pro shcho dumaie Vasyl Gabor [What does Vasyl Gabor Think About], [v:] Elektronnyi resurs: https://zbruc.eu/node/16442 (20.12.2018).
  4. Pohoretskyi V., Tryvohy dumannia: krytyka, retsenzii, ohliady, literatumi novyny [The Worries of Thinking: Critique, Reviews, Surveys, Literature News], [v:] Elektronnyi resurs: http://zolotapektoral.te.ua/tryvohy-dumannya/ (20.12.2018).
  5. Slobodian N., Klasychna novela Vasylia Habora [Vasyl Gabor‘s Classic Novel], [v:] Postup, 1999, ch. 108, s. 8-18.
  6. Taran L., Vasyl Gabor: Liudyni lehko poboroty chornu zazdrist [Vasyl Gabor: It’s Easy for a Human to Overcome Vile Envy], [v:] Elektronnyi resurs: https://life.pravda.com.ua/society/2013/04/22/126469/ (19.12.2018).