СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФУТБОЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ

Main Article Content

ЮРІЙ СТРУГАНЕЦЬ

Abstrakt

W artykule zaznaczono, że na początku ХХІ wieku piłka nożna to zjawisko wielokulturowe, które znajduje odzwierciedlenie w różnych leksykonach krajowych. Mimo odręb‑nych badań słownictwa piłkarskiego lub terminologii piłkarskiej w różnych językach w ukraińskiej leksykologii i terminologii brak badań naukowych, które ujawniają funkcjonalne cechy nominacji do piłki nożnej. Celem badania jest przeanalizowanie potencjału semantyczno-stylistycznego słownictwa piłkarskiego języka ukraińskiego w niespecjalistycznym obszarze wdrażania. Zadaniem jest całościowe ogarnięcie takich segmentów niespecjalistycznej komunikacji piłkarskiej, jak język mediów i język mówiony. Ustalono, że w niespecjalistycznym obszarze socjum lingwistycznego terminy piłkarskie zaznają determinologizacji. Z powszechnie używanym słownictwem łączą je następujące parametry: dostępność i zrozumienie, zabarwienie emocjonalne, obecność synonimii, antonimii. Analiza funkcjonowania słownictwa piłkarskiego w niespecjalistycznych kontekstach wskazuje na stałą tendencję do zmiany znaczenia słów. W języku mediów najbardziej funkcjo‑nalnie aktywne są takie jednostki leksykalne, jak arbiter, outsider, forward. W języku mówionym najczęściej zmienia swoje semantyczno-stylistyczne parametry leksem odfutbolić. Do rozszerzenia semantycznego zakresu słów przyczynia się przede wszystkim metaforyzacja. Ogólnie rzecz biorąc, słownictwo piłkarskie jako dynamiczny segment aktywności językowej społeczeństwa wymaga ciągłego studiowania i normalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
СТРУГАНЕЦЬ, Ю. (2020). СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФУТБОЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ . Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 179-188. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.18
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Boguslavskij S. S., Futbol’naya termynologiya v nemeckom yazyke [Football Terminology in German Language], dis. … kand. filol. nauk, Odessa 2010.
 2. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi Ukrainskoi movy [Great Explanatory Dictionary of Contemporary Ukrainian Language], z dod. i dopov., uklad. i hol. red. V. T. Busel, Kyiv-Irpin: VTF „Perun”, 2005.
 3. Havrylova O., Terminy kompiuternoi sfery v riznykh movakh: hlobalizatsiini protsesy [Computer Language Terms in Different Languages: Globalization Processes], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2019, zesz. VII/1, s. 77–83.
 4. Holodiuk Ya. B., Prahmatychni vymiry Ukrainskomovnoho internetnoho dyskursu [Pragmatic Dimensions of Ukrainian-Language Internet Discourse], dis. … kand. filol. nauk, Ivano-Frankivsk 2013.
 5. Dubiak M. B., Iierarkhichna struktura naimenuvan fizychnoi dii na obiekt u futbolnii terminoleksytsi (na materiali frantsuzkoi ta ispanskoi mov) [The Hierarchical Structure of the Names of the Physical Effects on the Object in Football Terminology (on the Material of French and Spanish Languages)], [v:] „Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky”, 2009, № 17, s. 111– 115.
 6. Maksymchuk V. V., Neolohizmy futbolnoho dyskursu yak obiekt leksykohrafichnoho opysu [Neologisms of Football Discourse as an Object of Lexicographical Description], [v:] „Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Filolohichna”, 2015, vyp. 57, s. 85–89.
 7. Mykulchyk R., Do pytannia tematychnoi klasyfikatsii fizychnykh terminiv-eponimiv [To the Question of the Thematic Classification of Physical Terms-Eponyms], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2018, zesz. VI, s. 97–100.
 8. Navalna M. I., Dynamika leksykonu Ukrainskoi periodyky pochatku ХХІ st. [The Dynamics of the Lexicon of the Ukrainian Periodicals at the Beginning of the XXI ct.], Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2011.
 9. Protsyk I., Verbalne samovyrazhennia v subkulturi Ukrainskykh futbolnykh ubolivalnykiv [Verbal Self-Expression in the Subculture of Ukrainian Football Fans], [v:] „Mova i suspilstvo”, 2012, vyp. 3, s. 224–229.
 10. Rylov A. S., Termynologicheskaya sistema „Futbol” v russkom yazyke [Terminological system „Football in Russian language”], dis. … kand. filol. nauk, Nizhnij Novgorod 1998.
 11. Styshov O., Ukrainska leksyka kintsia ХХ stolittia (na materiali zasobiv masovoi informatsii) [Ukrainian Vocabulary of the End of the Twentieth Century (on the Material of Mass Media)], Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, 2003.
 12. Hurrey A., Football Cliches, London 2014.
 13. Struhanets L., Development of the Ukrainian language word stock of the 20th — beginning of the 21st сenturies, [in:] „Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics”, 2017, ANUL ХХХІХ, № 1–2, p. 409–414.
 14. Struhanets Yu., The taxonomy of football vocabulary in the Ukrainian language at the beginning of the XXI century, [in:] „Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics”, 2017, ANUL ХХХІХ, № 1–2, p. 202–208.