ПОЕМА T. ШЕВЧЕНКА НАЙМИЧКА ТА ЙОГО ОДНОЙМЕННА ПОВІСТЬ: ДО ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ І. ФРАНКА

Main Article Content

ЖАННА ЯНКОВСЬКА

Abstrakt

Twórczość Tarasa Szewczenki ma dla narodu ukraińskiego szczególne znaczenie, ponieważ zawiera w sobie zarówno mentalne, jak i psychologiczne oraz archetypiczne kody. Każde nowe jej odczytanie siłą rzeczy opiera się na dotychczasowych ustaleniach badaczy, j ednak zawiera w sobie także nową perspektywę. Aktualność niniej szej pracy polega na tym, że j est ona dopełnieniem analizy porównawczej autorstwa Iwana Franki, który w swoim wykładzie habilitacyjnym poruszył problematykę poematu Наймичка T. Szewczenki oraz opowiadania o tym samym tytule. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie komparatystycznym. Nie kwestionując wagi badań klasyka, autorka postawiła sobie za zadanie pogłębić pewne jego ustalenia na temat omawianych utworów Kobziarza, odwołując się do postulatów współczesnej metodologii literaturoznawczej. We wnioskach znalazły się aktualizacje dotyczące odrębnych faktów powiązanych z czasem i kolejnością pisania poematu i opowiadania. Oprócz tego zaprezentowano również propozycje rozwiązań wielu zadań analitycznych, które postawił przed sobą I. Franko (charakterystykę chronotopu, analizę porównawczą bohaterów utworów itd.).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Gachev G., Nacional’nye obrazy mira: Kosmo — Psixo — Logos [National Images of the World: Cosmo —Psycho —Logo], Moskva: Progress - Kultura, 1995.
 2. Zapiski o Yuzhnoj Rusi [Notes on Southern Russia], v 2 tomax, sost., avt. predisl., primech. P. A. Kulish, SPb 1857, t. 2.
 3. Zapiski o Yuzhnoj Rusi [Notes on Southern Russia], v 2 tomax, t. 1, t. 2 v odnoj knige, sost. і izd. Pantelejmona Kulisha, Kiev: Dnipro 1994 (Reprint 1856-1857 gg.).
 4. Komentari. „Naimychka” T. Shevchenka: vyklad habilitatsiinyi, vyholoshenyi u Lvivskim universyteti 18 liutoho 1895 roku [Comments. T. Shevchenko’s „Naimychka”: Habilitation Lecture, Presented at Lviv University on February 18, 1895], [v:] I. Franko, Zibr. tv., u 50 tomakh, Kyiv: Naukova dumka, 1981, t. 29, s. 634—635.
 5. Kosmeda T., Linhvistychni eksperymenty T. Shevchenka, abo zahadka, chomu rosiiska mova obrana movoiu pysmennytskoho shchodennyka (do200-littia vid dnia narodzh. pysmennyka) [T.Shevchenko ’sLinguisticExperiments, ortheRiddle WhytheRussianLanguage wasChosen as theLanguage for the Writer ’sDiary (in Commemoration ofthe Writer’s200thAnniversary)], [v:] „Studia Ukrainica Poznaniesia”, 2015, zesz. Ill, s. 105-112.
 6. Krymskyi S. B., Arkhetypy ukrainskoi kultury [Archetypes of Ukrainian Culture], [v:] Yoho zh, Pid syhnaturoiu Sofii [Under Sofia Signature], Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2008, s. 301-319.
 7. Krymskyi S., Arkhetypy ukrainskoi mentalnosti [The Archetypes of Ukrainian Mentality], [v:] Yoho zh, Problemy teorii mentalnosti [Issues of Mentality Theory], Kyiv: Naukova dumka, 2006, s. 273-301.
 8. Krymskyi S., Dim — Pole — Khram [Home — Field — Temple], [v:] Yoho zh, Pro sofiinist, pravdu, smysly liudskoho buttia: zb. nauk.-publ. і filos. statei [On Sophicality, Thuth, Purpose of Human Existence: the Collection of Scientific Publications and Philosophical Papers], Kyiv: IFNANU, 2010, s. 426-439.
 9. Kulish P., Povne zibr. tv. Naukovi pratsi. Publitsystyka [Complete Collection of Works. Scientific Papers. Social Essays], uporiad st., koment. V. Ivashkiv, Kyiv: Krytyka, 2015, t. III, kn. 1,2.
 10. Naimychka [The Servant Girl] (T. Shevchenka), [v:] P. Kulish, Povne zibr. tv. Naukovi pratsi. Publitsystyka [Complete Collection of Works. Scientific Papers. Social Essays], uporiad. st., koment. V. Ivashkiv, Kyiv: Krytyka, 2015, t. Ill, kn. 2, s. 104-115.
 11. Franko I., „Naimychka” T. Shevchenka: vyklad habilitatsiinyi, vyholoshenyi u Lvivskim universyteti 18 liutoho 1895 roku [T. Shevchenko’s „The Servant Girl”: Habilitation Lecture, Presentedat Lviv University on February 18, 1895], [v:] Yoho zh, Zibr. tv., u 50 tomakh, Kyiv: Naukova dumka, 1981, t. 29, s. 447-469.
 12. Xajdegger M., Bytie і vremya [Existence and Time], per. s nem. V. V. Bibixina, SPb.: Nauka. 2002.
 13. Jung K. G., Arkhetypy і kolektyvne nesvidome [Archetypes and Collective Unconscious], per. z nim. K. Kotiuk, nauk. red. ukr. vyd. O. Feshovets, Lviv: Astroliabiia, 2013.
 14. Yankovska Zh., Folkloryzm ukrainskoi romantychnoi prozy: monohrafiia [Folklorism of Ukrainian Romanti Prose: Monograph], Lviv: NVF „Ukrainski tekhnolohii”, 2016.