МОВНА КАРТИНА СВІТУ — КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ — ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ: ПАРАМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ Й ХАРАКТЕР СПІВВІДНОШЕННЯ

Main Article Content

ANASTASIIA YAREMCHUK

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest zbadaniu zagadnienia cech parametrycznych takich pojęć jak: językowy obraz świata, konceptualny obraz świata oraz artystyczny obraz świata. Prześledzono proces kształtowania się lingwokonceptologii jako nauki niezależnej, wyznaczono znaczenie terminu lingwokonceptologia, jej obiekt oraz przedmiot, a także cel i zadania wskazanej dziedziny nauki. Wnioskujemy, że lingwokonceptologia opiera się na identyfikacji i badaniu konceptów, a także na środkach, które je reprezentują. Obraz świata to zbiór ludzkich wyobrażeń na jego temat. Konceptualne i językowe obrazy świata są ze sobą skorelowane: pierwszy obiektywizuje wiedzę w ludzkim umyśle realizowaną poprzez językowy obraz świata, przy czym jest znacznie szerszy; drugi to sposób badania pewnych indywidualnych lub narodowych osobliwości zachowań ludzkich poprzez modelowanie pojęć. Artystyczny obraz świata różni się tym, że zbudowany jest na podstawie aktualizacji obiektywnej, ale jednocześnie subiektywnej idei świata, a także ludzkiej świadomości, która graniczy z czynnikiem nieświadomym oraz iluzjami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
YAREMCHUK, A. (2020). МОВНА КАРТИНА СВІТУ — КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ — ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ: ПАРАМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ Й ХАРАКТЕР СПІВВІДНОШЕННЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 69-76. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.06
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. Gercz G., Prinisipy mexaniki, izlozhennye vnovojsvyazi[The Principles ofMechanicsPresented in a New Form],[N] Zhizn’ nauky: Antologiya vstuplenij k klassike estestvoznaniya, Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1959, s. 206-210.
 2. Gumbol’dt V.fon, Izbrannye trudy po yazykoznaniyu [Selected Works on Linguistics], Moskva: Progress, 1984.
 3. DolusovaN. N, Kontsepitelefo^yi dzvinok ta yoho verbalizatsiia v zhinochykh tekstakh (na materiali opovidan D. Parker) [The Concept of a Phone Call and Its Verbalization in Women’s Texts], [v:] „Suchasni tendentsii rozvytku mov”, 2011, № 6, s. 72-75.
 4. Zhyvitska I. A., Movna kartyna svitu yak vidobrazhennia realnosti [The Language Picture of the World as a Reflection of Reality], [v:] „Filolohichni studii”, 2010, № 4, s. 20-25.
 5. Zaxarova T. V., Termin kartina mira v sovremennyx lingvisticheskix issledovaniyax [The Term Worldview in Modem Linguistic Research], [v:] Slovo, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmaticheskom і kul’turologicheskom aspektax, Chelyabinsk: OOO ,,Izd-vo Rekpol”, 2008, s. 118-121.
 6. Ivashchenko V. L., Kontseptualna reprezentatsiia frahmentiv znannia v naukovo-mystetskii kartyni svitu (na materiali ukrainskoi mystetstvoznavchoi terminolohii) [Conceptual Representation of Knowledge Fragments in the Scientific and Artistic Picture of the World (Based on the Material of Ukrainian Art Criticism Terminology)], Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2006.
 7. Kosmeda T. A., Plotnikova N. V., Linhvokontseptolohiia: mikrokontseptosfera SVIATKY v ukrainskomu movnomu prostori [Linguistic Conceptology: Microconcept Sphere SVIATKY in Ukrainian Language Space], Lviv: Kolo, 2010.
 8. Maslova Zh. N., Kognitivnaya konceptsiyapoe ’ticheskoj kartiny mira [The Cognitive Concept of Poetic Picture of the World], Moskva: Flinta, 2012.
 9. Popova Z. D., Stemin I. A., Semantiko-kognitivnyj analiz yazyka [Semantic and Cognitive Analysis of the Language], Voronezh: Istoki, 2007.
 10. Selivanova O. O., Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy [Modem Linguistics: Directions and Problems], Poltava: Dovkillia-K, 2008.
 11. Tupytsia O., Osoblyvosti orhanizatsii poetychnoi kartyny svitu [Features of the Organizations of the Poetic Picture of the World], [v:] „Filolohichni nauky”, 2009, vyp. 1, s. 98-104.
 12. Xajdegger M., Vremya і bytie [Time and Being], Moskva: Respublika, 1993.
 13. Khoroshun О. O., Movna ta kontseptualna kartyny svitu v doslidzhenniakh suchasnoi linhvistychnoi nauky [Linguistic and Conceptual Pictures of the World in Modem Scientific Linguistic Studies], [v:] Hlukhivski naukovi chytannia-2011, mater, mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (15-17 lyst. 2011 roku), Hlukhiv: RW HNPU im. O. Dovzhenka, 2011, s. 241-246.
 14. Khryshchena O., Poniattia movnoi ta kontseptualnoi kartyn svitu v nautsi pro movu [The Notions of Linguistic and Conceptual Pictures of the World in the Science of Language], [v:] Elektronnyiresurs: https://naub.oa.edu.ua/2012/ponyattya-movnoji-takontseptualnoji-kartyn-svitu-u-nautsi-pro-movu/ (26. 05. 2012).