АРХІТЕКТОНІКА ОНІРИЗМУ В РОМАНІ ОЛЕСЯ ІЛЬЧЕНКА МІСТО З ХИМЕРАМИ

Main Article Content

YULIYA DRAGOJLOVIC DRAGOJLOVIC

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań nad właściwościami literackiego sposobu kształtowania elementów onirycznych w powieści Ołesia Ilczenki Місто з химерами (2009), co unaocznia aktualność niniejszego studium naukowego. Narracja skupiona jest wokół niezwykłej postaci wybitnego architekta Władysława Horodeckiego. Tak sformułowane zadanie wymagało przeprowadzenia odpowiednich kroków badawczych, tj. wyszukania fragmentów onirycznych w tekście oraz określenia ich specyfiki narracyjnej i wartości funkcjonalnej w terminologii krytyki onirycznej. Zagadnienie oniryzmu w twórczości O. Ilczenki nie było dotąd opisane w literaturoznawstwie ukraińskim, dlatego podjęte badanie można uznać za nowatorskie. Podsumowując wyniki analizy, zauważamy, że w powieści występują fragmenty snów, fantazje senne, zminimalizowane zapisy snów, a także wiele przerywanych „komunikatów” o tym, że niektórym bohaterom śnią się pewne sny, głównie koszmary. Przedstawiając poszczególne stany oniryczne, pisarz wybiera technikę narracyjną swoistego sczytywania snów z (pod)świadomości bohaterów przez niediegetycznego narratora. Sny i marzenia W. Horodeckiego ujawniają stan psychologiczny wewnętrznej walki, czasami stają się wizjami proroczymi, które wpływają na bieg wydarzeń, ale na ogół pełnią funkcję środków kompozycyjnych, wzmocnienia mistycznego modusu tekstu, tworzenia fragmentu „mitu kijowskiego”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
DRAGOJLOVIC, Y. D. (2020). АРХІТЕКТОНІКА ОНІРИЗМУ В РОМАНІ ОЛЕСЯ ІЛЬЧЕНКА МІСТО З ХИМЕРАМИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 229-241. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.22
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

 1. Bovsunivska Т., Dostovirnist onirokrytyky ta yii postmoderni stratehii [The Reliability of Oneirocriticism and its Postmodern Strategies], [v:] „Suchasni literaturoznavchi studii. Vypusk І. Onirychna paradyhma svitovoi literatury”, 2004, s. 14–22.
 2. Bortsov А. G., Аssociaciya Zmeya s arхetipom Satany [Serpent Association with the Archetype of Satan], [v:] Elektronnyi resurs: https://fil.wikireading.ru/74530 (10.10.2018).
 3. Hryshchenko О. V., Аrkhitekturna viziia Kzieva v romani „Мisto z khymeramy” О. Ilchenka [Architectural Vision of Kiev in the Novel The City with Chimeras by O. Ilchenko], [v:]
 4. „Naukovyi visnyk Мykolaiivskoho deryhavnoho universytetu imeni V. О. Suhomlynskoho. Seriia: Filolohichni nauky (literaturoznavstvo)”, 2014, vyp. 4.13 (104), s. 55–61.
 5. Grof S., Kosmicheskaya igra. Issledovanie rubezhei chelovecheskogo soznaniya [Space Game. The Study of the Frontiers of Human Consciousness], Мoskva: Izd-vo Тranspersonalnogo in-ta, 1997.
 6. Іlchenkо О., Misto z khymeramy [The City with Chimeras], Kyiv: Hrani-Т, 2009.
 7. Klymenko V., Roman pro arkhitektora z khymeramy [Novel about an Architect with Chimeras], [v:] Elektronnyi resurs: https://umoloda.kyiv.ua/number/1144/164/ (05.10.2018).
 8. Kotyk І., Heometriia ukraiinskoi khymernosti (Іlchenko О. Misto z khymeramy) [The Geometry of Ukrainian Bizarre (Іlchenko О. The City with Chimeras)], [v:] Krytyka prozy: statti ta eseii, Kyiv: Hrani-Т, 2011, s. 114–119.
 9. Polishchuk Ia., Мisto, varte kultu [City Worthy of Worship], [v:] Yoho zh, Rеvizii pamiati.
 10. Literaturna krytyka, Lutsk: PDV „Тverdznia”, 2011, s. 9–25.
 11. Fenko N. M., Еstetychni funktsii kartyn snovydin u hudozhnikh tvorakh ukrainskykh pysmennykiv druhoi polovyny ХІХ – ХХ stolit [Aesthetic Functions of Pictures of Dreams in the Works of
 12. Ukrainian Writers of the Second Half of the 19th and 20th Centuries], avtoref. … kand. filol. nauk, Dnipropetrovsk 1999.
 13. Shupta-Viazovska О., Khudozhniesnovydinniayaktypkhudozhnogo myslennia [Artistic Dreams as a Type of Artistic Thinking], [v:] „Suchasni literaturoznavchi studii. Vypusk І. Onirychna paradyhma svitovoi literatury”, 2004, s. 161–166.