СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОМОВНОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ

Main Article Content

MARIYA REDKVA

Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację języka ukraińskiego we współczesnych społeczeństwach wielokulturowych. Wybrane zagadnienia prezentują tradycyjny rozwój, przetrwanie oraz zachowanie języka w kraju oraz w warunkach emigracji. Socjolingwistyczne badania tego problemu są bardzo ważne dla tworzenia całościowego obrazu rozwoju języka. Cel artykułu polega na przedstawieniu miejsca języka ukraińskiego w kontekście wielojęzyczności współczesnego świata oraz na porównywaniu takich definicji, jak dwujęzyczność, język ojczysty, język odziedziczony, język docelowy, pierwszy i drugi język w różnych językach (przede wszystkim w angielskim, polskim oraz ukraińskim) w odniesieniu właśnie do języka ukraińskiego. Ważnym aspektem jest porównywanie sytuacji języka ukraińskiego w diasporze w różnych krajach oraz znaczenia języka dla przedstawicieli różnych fal emigracji. Znaczenie języka dla każdego kolejnego pokolenia, skutki interferencji językowej, sposoby na zachowanie języka to podstawowe zagadnienia, które są interesujące zarówno dla językoznawców, jak i socjologów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
REDKVA, M. (2020). СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОМОВНОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 147-155. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.15
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Kassin B., Bilshe odniiei movy [More Than One Language], Kyiv: Duh i litera, 2016.
 2. Lyzanchuk V., Henotsyd. Etnotsyd. Linhvotsyd ukrainskoi natsii [Genocide, Ethnocide, Linguicide of the Ukrainian Nation], Lviv: Vyd. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2008.
 3. Masenko L., Mova radianskoho totalitaryzmu [The Language of Soviet Totalitarianism], Kyiv: Klio, 2017.
 4. Radevych-Vynnytskyi Y., Dvomovnist v Ukraini: teoriia, istoriia, movovzhyvannia [Bilin¬gualism in Ukraine". Theory, History, Language Use], Kyiv-Drohobych: Posvit, 2011.
 5. Turkevych O., Stanovlennia terminosystemy metodyky vykladannia ukrainskoi movy jak inozemnoi [Main Tendencies of the Terminology Formation of theMethodology ofTeaching Ukrainian as a Foreign Language], Lviv: Vyd. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2015.
 6. Uzunov S., Movna sytuatsiia v Ukraini: bilinhvizm chy dyhlosUa? [Language Situation in Ukraine: Bilingualism or Diglosia?], [v:] „Ukrainske movoznavstvo”, 2014, № 1 (44), s. 81-93.
 7. Ukraińska mova. Entsyklopediia [Ukrainian Language: Encyclopedia], Kyiv: Ukraińska entsyklopediia, 2004.
 8. Shevelov Yu., Ukraińska mova vpershiipolovyni XXstolittia (1900-1941): Stan і status [The Ukrainian Language in the First Part of the XXth Century]', [v:] Vybr. pratsi, kn. I: Movoznavstvo, upór. L. Masenko, Kyiv: Vyd. dim “Kyjevo-Mohulanska Akademia”, 2009, s. 26-279.
 9. Ellis R., The study of Second Language Acquisition, Oxford University Press 1994.
 10. Lipińska E., Język ojczysty,język obcy,język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków: Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 11. Miodunka W., Badania bilingwizmu i języka Polonii Brazylijskiej na tle badań języka polskiego w świecie, [w:] „Przegląd Polonijny”, 1997, zesz. 4, s. 5-18.
 12. Miodunka W., Stan badań nad Polonią i Polakami w świecie, [w:] „Przegląd Polonijny”, 1999, zesz. 1, s. 87-104.
 13. Seals C., Heritage Voices: Language — Ukrainian, [in:] Elektronnyi resurs: https://www.researchgate.net/publication/273444280_Heritage_Voices_Language_Ukrainian (01.03.2019).