МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕПРЕСІЇ В ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА

Main Article Content

ВІТАЛІЯ ПАПІШ

Abstrakt

Badanie przeprowadzono w zakresie współczesnej psycholingwistyki. Jego aktualność warunkuje niedostateczny rozwój psychoanalizy językowej na Ukrainie, a także konieczność nowej recepcji klasyków ukraińskich, do których należy Olga Kobylańska — przedstawicielka prozy epoki modernizmu. Celem artykułu jest prześledzenie środków językowych użytych do przedstawienia motywu depresji w powieści O. Kobylańskiej В неділю рано зілля копала. W artykule przeanalizowano leksykę użytą w opisaniu łez, płaczu, smutku, samotności. Wyznaczono korelację między zasobami lingwistycznymi a fenomenem psychologicznym samej autorki. Rezultaty badań dowodzą, że język w utworze literackim zawiera zakodowaną informację psychologiczną. A zatem prześledzony w artykule bogaty „tezaurus” smutku może wskazywać na fakt, że podczas pisania powieści Olga Kobylańska była w stanie głębokiej depresji, co jednak nie przeszkodziło jej w stworzeniu arcydzieła, którym zachwyca się świat.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ПАПІШ, В. (2020). МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕПРЕСІЇ В ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 139-146. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.13
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Belyanin V. P., Psixolingvisticheskij aspekt xudozhestvennogo teksta [Psycholinguistic Aspect of the Artistic Text], Мoskwa: Izd-vo MGU, 1988.
  2. Bekhta I. A., Khudozhno-estetychni kontsepty anhlomovnoho literaturno-khudozhnoho tvoru modernizmu [Artistic-Esthetic Сoncepts of the English Literary-Artistic Text of Modernism], [v:] „Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Filolohia”, 2007, № 1, t. I, s. 117– 122.
  3. Volf E. M., Funkcionalnaia semantika oсenki [Functional Semantics of Estimation] , Moskva: Nauka, 1985.
  4. Zubtsov D., Depresiia [Depression: Definition and Symptomatics], [v:] „Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu im. V. O. Sukhomlynskоho. Seriia: Psykholohichni Nauky”, 2016, № 1, s. 77–81.
  5. Kobylianska О., U nediliu rano zillia kopala [On Sunday Morning She Dug the Herb], [v:] Elektronnyi resurs: https://www.ukrlib.com.ua/books/getfile.php?tid=1 (02.01.2018).
  6. Ovsyaniko-Kulikovskij D. N., Yazyk i isskusstvo [Language and Art], SPb.: Izd-vo I. Yurovskogo, 1895.
  7. Perelomova O. S., Filosofsko-svitohliadni aspekty linhvistychnoho vymiru kontseptu “Samotnist” [Philosophical-Ideological Aspects of the Linguistic Dimension of the Сoncept of “Loneliness”], [v:] „Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii”, 2012, vyp. 50, s. 63–70.
  8. Psichologiya. Slovar’, [Psychology. Dictionary], red. A. V. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. Moskva: Politizdat, 2-e izd., 1990.